Bezpečné cesty do školy

Společně se školami hledáme a měníme nebezpečná místa na cestách dětí již od roku 2002. První pokusy probíhaly na Lauderových školách a ZŠ K. V. Raise – nyní ZUŠ Ilji Hurníka v Praze 2 pod názvem „Chraňme naše děti“. Na základě inspirace od zahraničních organizací vznikla závazná metodika programu a ten se v roce 2007 stal pevnou součástí preventivních programů hlavního města Prahy v oblasti dopravní bezpečnosti.

Programem prošlo více než 60 škol, počet úprav v ulicích hlavního města, které vzešly z našich dopravních studií, překročil stovku.

Na doplnění databáze zapojených škol postupně pracujeme. Pokud máte konkrétní dotaz, kontaktujte nás.

ZŠ Ke Kateřinkám

Ke Kateřinkám 1400, Praha 11 – Chodov

Zahájení školního projektu: 2024

www.zskaterinky.cz

ZŠ Nedvědovo náměstí

Nedvědovo náměstí 140/13, Praha 4 – Podolí

Zahájení školního projektu: 2024

www.zspodoli.cz

ZŠ Mikoláše Alše

Suchdolská 360/61, Suchdol, 165 00 Praha 6

Zahájení školního projektu: 2023

https://www.zssuchdol.cz/

ZŠ prof. Švejcara

Mráčkova 3090, 143 00 Praha 4

Zahájení školního projektu: 2023

https://mrackova.cz/

Německá škola v Praze

Schwarzenberská 700/1, 158 00 Praha 5-Jinonice

Zahájení projektu v r. 2023

https://www.dsp-praha.org/

ZŠ Solidarita

Brigádníků 510/14, Praha 10

Zahájení školního projektu: 2022

https://zssolidarita.edupage.org/

ZŠ Dědina

Žukovského 6, Praha 6

Zahájení školního projektu: 2022

https://zsdedina.cz/

ZŠ Zahrádka

U Zásobní zahrady 2445/8, Praha 3

Zahájení školního projektu: 2022

www.zszahradka.cz

ZŠ Na Dlouhém lánu

Na Dlouhém lánu 43, Praha 6

Zahájení školního projektu: 2021

Gymnázium, SOŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ječná

Ječná 27, Praha 2

Zahájení školního projektu: 2021

ZŠ a MŠ Chodov

Květnového vítězství, Praha 11

Zahájení školního projektu: 2021

ZŠ Drtinova

Drtinova 1/1861, Praha 5-Smíchov

Zahájení školního projektu: 2020

Záměrem školy je zvýšit bezpečnost před školou – rozšířit chodník, zamezit neoprávněnému zastavování přímo před školou, kde v celé délce ulice platí zákaz zastavení.

ZŠ Kutnohorská

Kutnohorská 36, Praha 10 – Dolní Měcholupy

Zahájení školního projektu: 2020

Škola chce výšit dopravní bezpečnost a působit na chování řidičů v okolí školy. Vedení školy by chtělo zlepšit podmínky pro ekologickou cestu do školy na kole nebo koloběžce. Projekt probíhá současně s revitalizací hřiště a parku.

ZŠ Pod Žvahovem

Pod Žvahovem 463/21b, Praha 5 – Hlubočepy

Zahájení školního projektu: 2020

Škola i rodiče se dlouhodobě snaží vyřešit problém dopravy. Zasadili se o optimalizaci autobusové linky z konečné tramvaje Hlubočepy, už v r. 2019 se škola zapojila do akce Pěšky do školy.

ZŠ Ružinovská

Ružinovská 2017, Praha 4

Zahájení školního projektu: 2019

Škola je zapojená do mezinárodního programu Ekoškola a dopravě se věnuje již dlouho. Učitele, děti i rodiče trápí chybějící pěší propojení od autobusové zastávky Klárův ústavnebezpečné situace ráno před školou.

ZŠ Klausova

Klausova 2450, Praha 13

Zahájení projektu: 2019

Škola vnímá jako nebezpečnou především situaci u vjezdu do školního areálu. Ulice u vjezdu je slepá a auta se otáčí před vraty nebo přímo v areálu školy. Děti chodí buď neosvětleným podchodem, nebo po nedaleké rampě, u které zase chybí bezpečný přechod.

ZŠ Na Slovance

Bedřichovská 1/1960, Praha 8

Zahájení školního projektu: 2019

Hlavním realizace projektu důvodem byla ranní situace před školou ale také nebezpečné přecházení v ulici Davídkova a Na Dílcích. Rodiče již dlouho usilují o vybudování přístřešku na kola a koloběžky.

ZŠ Hloubětínská

Hloubětínská 700, 198 00 Praha 9

Realizováno v roce 2019–2020 na základě projektu „Zajištění a realizace zpracování Školního plánu mobility a dopravní studie v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II.“, reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073.

ZŠ Chvaletická

Chvaletická 918, 198 00 Praha 9 – Lehovec

Realizováno v roce 2019–2020 na základě projektu „Zajištění a realizace zpracování Školního plánu mobility a dopravní studie v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II.“, reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073.“

ZŠ Školní

Školní 700, 147 00 Praha 4

Zahájení školního projektu: 2018

Zapojení do projektu iniciovali aktivní rodiče, Již dlouho se například snažili o bezpečné přecházení pro děti ze školy i školky na křižovatce Nad Vinohradem x Mezivrší.

ZŠ Na Beránku

Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 12 – Modřany

Zahájení projektu: 2018

Projekt probíhal za výrazné pomoci rodičů, kteří jsou znepokojeni nárůstem automobilové dopravy dětí do školy. Škola se zapojila také do akce Pěšky do školy a ráda by získala možnost optimálního ukládání koloběžek.

Smysluplná škola ZŠ Lyčkovo nám.

Lyčkovo náměstí 6, Praha 8 – Karlín

Zahájení školního projektu: 2018

Rodiče dlouhodobě usilují o zajištění bezpečného přecházení přes ulici Březinova a příchod ke škole Urxovou ulicí od tramvajové zastávky.

ZŠ Dolákova a Církevní ZŠ logopedická Don Bosco

Dolákova 1/555, Praha 8

Zahájení školního projektu 2017

Projekt iniciovala a financovala městská část Praha 8 a probíhal současně v sousedících školách ZŠ Dolákova a církevní škole Dona Bosca.

ZŠ Filosofská a ZŠ Jitřní

Filosofská 3 a Jitřní 185/6, Praha 4

Zahájení školního projektu 2017

ZŠ Filosofská a ZŠ Jitřní byly v době konání projektu spojené v jeden subjekt se společným vedením. Vzhledem k tomu, že se historicky jednalo o dvě samostatné školy, došlo v roce 2018 k jejich rozdělení.

ZŠ a MŠ U Santošky

U Santošky 1, Praha 5

Zahájení školního projektu: 2017

Základní škola se nachází na velmi rušné ulici.

ZŠ Burešova

Burešova 14, Praha 8

Zahájení školního projektu: 2017

ZŠ Burešova podporuje cyklistickou dopravu. Rodiče i vedení školy  velmi stálo o možnost bezpečného přístřešku pro kola a koloběžky, který se s výraznou finanční podporou Prahy 8 podařilo postavit.

ZŠ U Školské zahrady

U Školské zahrady 4, Praha 8

Projekt byl realizován za finanční podpory městské části Praha 8. Organizace Pěšky městem se jej aktivně neúčastnila, ale probíhal podle metodiky programu Bezpečné cesty do školy.

FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku

V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5

Škola se přihlásila proto, že chtěla s pomocí dětí působit na rodiče, aby omezili dovážení dětí do školy autem. Zároveň usilovala o bezpečnou úpravu ulic kolem školy.

ZŠ Tusarova

Tusarova 790/21, Praha 7

Zahájení školního projektu: 2016

Projekt proběhl z iniciativy MČ Praha 7, která jej taky financovala.

ZŠ Hostivař

Kozinova 1000/1, 102 00 Praha 15

Zahájení školního projektu: 20016

ZŠ a MŠ Koloděje

Lupenická 20/6, 190 16 Praha 9 

Škola vstoupila do projektu v roce 2016.

ZŠ Nepomucká

Nepomucká 1/139, Praha 5 – Košíře

Zahájení školního projektu: 2015

Ďáblická škola

U Parkánu 17/11, Praha 8 – Ďáblice

Zahájení školního projektu: 2015

Rušná ulice U Parkánu školu obtáčí ve dvojité zatáčce. Škola chtěla dopravní situaci řešit komplexně společně s rekonstrukcí školy.

ZŠ Táborská

Táborská 45, Praha 4

Zahájení školního projektu: 2015

Střední průmyslová škola dopravní Motol

Plzeňská 298/217a, 150 00 Praha 5 – Motol

Škola se programem volně inspirovala a přizpůsobila jej svým možnostem. Projekt probíhal v roce 2015 a sestával z mapování nebezpečných míst a několika doprovodných aktivit.

ZŠ nám. Svobody

nám. Svobody 2/930, Praha 6

Zahájení školního projektu: 2012.

ZŠ Pošepného náměstí

Pošepného náměstí 2022, Praha 11 – Chodov

Zahájení školního projektu: 2012

Vedoucím školního projektu se stal pan učitel Zdeněk Kleisner, konzultantkou paní Marie Kneselová, projektantem Ing. Květoslav Syrový.

ZŠ Švehlova

Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10

Zahájení školního projektu: 2012

Vedoucím školního projektu se stal pan zástupce Jan Drápal, konzultantkou Vendula Maráková, projektantem Ing. arch. Tomáš Cach.

Waldorfská ZŠ Jinonice

Butovická 9/228, Praha 5 – Jinonice

Škola byla vybrána do třetího ročníku programu Bezpečné cesty do školy v roce 2011. Školní koordinátorkou projektu byla paní učitelka Zuzana Kubištová, konzultantem otec jedné z žákyň pan Libor Kozák a projektantem Ing. arch Tomáš Cach.

ZŠ Chvaly

Stoliňská 832, Praha – Horní Počernice

Zahájení školního projektu: 2011

ZŠ Písnice

L. Coňka 40, Praha – Písnice

Zahájení školního projektu: 2011.

Konzultantkami projektu se staly maminky žáků Veronika Radová a Michaela Střelcová, projektantem Ing. Květoslav Syrový.

ZŠ sv. Augustina

Hornokrčská 3, Praha 4 – Krč

Škole sv. Augustina se nepodařilo získat podporu od MHMP, Pražské matky jí však projekt pomohly uskutečnit alespoň v omezeném formátu – okolí školy iniciativně zmapovali rodiče a projektanti K. Syrový a T. Cach zpracovali zadarmo studii, resp. doporučení možných řešení jednotlivých problematických míst v trase metro Kačerov – škola.

ZŠ Veronské náměstí

Veronské náměstí 20/391, Praha 10

Zahájení školního projektu: 2011.

Školní koordinátorkou projektu byla paní učitelka Božena Makúchová, konzultantkou maminka jednoho ze žáků, paní Lenka Mertová, projektantem Ing. Vladislav Rozsypal.

ZŠ Lupáčova

Lupáčova 1, Praha 3 – Žižkov

Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy v roce 2010 v souvislosti s tragickou dopravní nehodou žákyně na nebezpečné křižovatce Prokopova x Rokycanova, která se stala na podzim 2009. Školní koordinátorkou projektu byla paní učitelka Blanka Jeřábková, konzultantkou Michaela Valentová a projektantem Ing. Vladislav Rozsypal.

ZŠ Kunratice

Předškolní 420, Praha – Kunratice

Zahájení školního projektu: 2010

ZŠ Újezd nad Lesy

Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy

Škola byla vybrána do programu BCŠ v roce 2010. Školní koordinátorkou projektu byla paní učitelka Jana Kurková, funkci konzultanta zastávaly Pražské matky, projektantem byl Ing. Josef Kocourek.

 

Gymnázium Elišky Krásnohorské

Ohradní 55, 140 00 Praha 4 – Michle

Škola byla vybrána do programu BCŠ v roce 2010. Školní koordinátorkou projektu byla paní učitelka Alena Volfová, konzultantem Tomáš Hodek, projektantem Ing. Josef Kocourek.

SPŠS Dušní

Dušní 17, 110 00 Praha 1

Zahájení školního projektu: 2009

Vedoucím školního projektu byl pan učitel Mojmír Kopečný, projektantem Ing. arch. Tomáš Cach.

Masarykova ZŠ Klánovice

Škola byla zapojena do programu v r. 2009

Dopravní studii připravil tým Dopravní fakulty ČVUT

ZŠ Slivenec

Ke Smíchovu 16, 154 00 Praha – Slivenec

Škola vstoupila do projektu v roce 2009.

ZŠ Jeseniova

Jeseniova 2400/96, Praha 3

Škola se zapojila do programu Bezpečné cesty do školy v roce 2009. Vedoucí školního projektu byla paní učitelka Ivona Komárková, konzultantkou Michaela Valentová.

ZŠ Korunovační

Korunovační 8, Praha 7

Zahájení školního projektu: 2008

ZŠ sv. Voršily

Zahajovací seminář se konal v lednu 2007 na školní radě za účasti cca 25 rodičů, s mapami pracovalo asi 420 žáků. V dubnu…

RKC Nová Trojka a Hudební škola hl. města Prahy

Jeseniova 19 a Komenského náměstí 9, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Škola vstoupila do projektu v roce 2007.

ZŠ Meteorologická

Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš

Škola vstoupila do projektu v roce 2007.

Gymnázium Postupická

Postupická 150, 141 00 Praha 4 – Spořilov

Škola se do projektu zapojila v roce 2007.

ZŠ Zlíchov

Na Zlíchově 19, Praha 5

Škola se do projektu zapojila v roce 2007.

ZŠ J. A. Komenského

U Dělnického cvičiště 1, Praha 6

Škola se do projektu zapojila v roce 2007.

ZŠ Sázavská

Sázavská 5/830, Praha 2 – Vinohrady, 120 00

Škola vstoupila do projektu v roce 2006.

ZŠ Bratrská

Rajská 3, Praha 7

Škola zahájila svůj projekt v prosinci 2006.

ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3

Mapování na této škole proběhlo v roce 2006 za asistence členky Pražských matek Venduly Marákové.

Dopravní studii zpracoval Ing. Zdeněk Laube.

MŠ Na Pěšinách

Na Pěšinách 13, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

Škola do projektu vstoupila v roce 2006.

ZŠ Vachkova a ZŠ Bratří Jandusů

Vachkova 630 a nám. Bratří Jandusů 2, 104 00 Praha – Uhříněves

Školy vstoupily do projektu v roce 2006.

ZŠ Londýnská

Londýnská 34, Praha 2

Zahájení školního projektu: 2004

ZŠ K. V. Raise

Slezská 21, 120 00 Praha 2

Zahájení školního projektu: 2004

ZŠ Poláčkova

Poláčkova 1067, Praha 4 – Krč

Škola se do projektu zapojila v roce 2003.

 

Lauderovy školy

Belgická 25, Praha 2 – Vinohrady

Zahájení školního projektu: 2002

Nejstarší pokus Pražských matek o projekt Bezpečné cesty do školy, a to z počátku 21. století, kdy ještě nebyla vypracovaná přesná metodika projektu ani „vyšlapané“ cesty při jednání s veřejnou správou městských částí i magistrátu.