Bezpečné cesty do školy

Společně se školami hledáme a měníme nebezpečná místa na cestách dětí již od roku 2002. První pokusy probíhaly na Lauderových školách a ZŠ K. V. Raise – nyní ZUŠ Ilji Hurníka v Praze 2 pod názvem „Chraňme naše děti“. Na základě inspirace od zahraničních organizací vznikla závazná metodika programu a ten se v roce 2007 stal pevnou součástí preventivních programů hlavního města Prahy v oblasti dopravní bezpečnosti.

Programem prošlo více než 60 škol, počet úprav v ulicích hlavního města, které vzešly z našich dopravních studií, překročil stovku.

Na doplnění databáze zapojených škol postupně pracujeme. Pokud máte konkrétní dotaz, kontaktujte nás.

ZŠ Drtinova

Drtinova 1/1861, Praha 5-Smíchov

Zahájení školního projektu: 2020

Záměrem školy je zvýšit bezpečnost před školou – rozšířit chodník, zamezit neoprávněnému zastavování přímo před školou, kde v celé délce ulice platí zákaz zastavení.

ZŠ Kutnohorská

Kutnohorská 36, Praha 10 – Dolní Měcholupy

Zahájení školního projektu: 2020

Škola chce výšit dopravní bezpečnost a působit na chování řidičů v okolí školy. Vedení školy by chtělo zlepšit podmínky pro ekologickou cestu do školy na kole nebo koloběžce. Projekt probíhá současně s revitalizací hřiště a parku.

ZŠ Pod Žvahovem

Pod Žvahovem 463/21b, Praha 5 – Hlubočepy

Zahájení školního projektu: 2020

Škola i rodiče se dlouhodobě snaží vyřešit problém dopravy. Zasadili se o optimalizaci autobusové linky z konečné tramvaje Hlubočepy, už v r. 2019 se škola zapojila do akce Pěšky do školy.

ZŠ Ružinovská

Ružinovská 2017, Praha 4

Zahájení školního projektu: 2019

Škola je zapojená do mezinárodního programu Ekoškola a dopravě se věnuje již dlouho. Učitele, děti i rodiče trápí chybějící pěší propojení od autobusové zastávky Klárův ústavnebezpečné situace ráno před školou.

ZŠ Klausova

Klausova 2450, Praha 13

Zahájení projektu: 2019

Škola vnímá jako nebezpečnou především situaci u vjezdu do školního areálu. Ulice u vjezdu je slepá a auta se otáčí před vraty nebo přímo v areálu školy. Děti chodí buď neosvětleným podchodem, nebo po nedaleké rampě, u které zase chybí bezpečný přechod.

ZŠ Na Slovance

Bedřichovská 1/1960, Praha 8

Zahájení školního projektu: 2019

Hlavním realizace projektu důvodem byla ranní situace před školou ale také nebezpečné přecházení v ulici Davídkova a Na Dílcích. Rodiče již dlouho usilují o vybudování přístřešku na kola a koloběžky.

ZŠ Hloubětínská

Hloubětínská 700, 198 00 Praha 9

Realizováno v roce 2019–2020 na základě projektu „Zajištění a realizace zpracování Školního plánu mobility a dopravní studie v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II.“, reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073.

ZŠ Chvaletická

Chvaletická 918, 198 00 Praha 9 – Lehovec

Realizováno v roce 2019–2020 na základě projektu „Zajištění a realizace zpracování Školního plánu mobility a dopravní studie v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II.“, reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073.“

ZŠ Školní

Školní 700, 147 00 Praha 4

Zahájení školního projektu: 2018

Zapojení do projektu iniciovali aktivní rodiče, Již dlouho se například snažili o bezpečné přecházení pro děti ze školy i školky na křižovatce Nad Vinohradem x Mezivrší.

ZŠ Na Beránku

Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 12 – Modřany

Zahájení projektu: 2018

Projekt probíhal za výrazné pomoci rodičů, kteří jsou znepokojeni nárůstem automobilové dopravy dětí do školy. Škola se zapojila také do akce Pěšky do školy a ráda by získala možnost optimálního ukládání koloběžek.

Smysluplná škola ZŠ Lyčkovo nám.

Lyčkovo náměstí 6, Praha 8 – Karlín

Zahájení školního projektu: 2018

Rodiče dlouhodobě usilují o zajištění bezpečného přecházení přes ulici Březinova a příchod ke škole Urxovou ulicí od tramvajové zastávky.