Okolo základní a mateřské školy U Santošky na pražském Smíchově se valí nepřetržitý proud aut a autobusů. Auta přidávají plyn, aby vyjela strmou ulici, předjíždějí autobus stojící v zastávce bez ohledu na to, zda vidí na přechod hned za zastávkou, nebo ne. Přilehlá Bieblova ulice je výhodnou zkratkou k tunelu Mrázovka, na Jižní spojku nebo na Strakonickou ulici, auta tudy nejezdí, auta tady stojí. Cestou na první setkání jsme si užívali rozkvetlý park, avšak před školou v kontejnerech usychají tři zubožené stromky, přestože dále v ulici je vysazeno docela pěkné stromořadí. Byli jsme tu odpoledne, ale ranní zmatek, parkování na chodníku, otáčení a couvání vozidel si bohužel až příliš dobře umíme představit – intenzity provozu aut i autobusů v ulici U Santošky jsou extrémní – v ranní  dopravní špičce kolem školy projede v obou směrech 1 660 aut, což je více než 2 vozidla za sekundu.

Cestu do školy nepovažuje za bezpečnou zhruba třetina dětí, jako důvod označují většinou přechody přímo u školy. Ten nad školou je sice opatřen semafory, ale děti se tu bojí přecházet, protože mají špatný rozhled za zatáčku, auta zde jezdí rychle a na zelenou je třeba čekat dlouhé minuty. V případě přechodů pod školou a v ulici Na Březince dětem kromě vysoké intenzity provozu a neohleduplnosti řidičů vadí také časté parkování rodičů přímo v prostoru přechodu při ranním vysazování dětí.

Jako další nebezpečné místo byla vyhodnocena křižovatka ulic U Santošky x Ostrovského x Na Zatlance. Jedná se o nepřehlednou křižovatku, kde se v prostoru zatáčky stýkají  čtyři ulice. To, že místo si zaslouží zvýšenou pozornost, dokládá mimo jiné i dopravní nehoda osobního automobilu s autobusem, která se stala právě v den prezentace, ale naštěstí se obešla bez zranění. Dopravní studie navržená pro zklidnění dopravy v okolí školy se dále bude věnovat prověření a případnému návrhu na optimalizaci pěších vazeb ze směru od Malvazinek. Rekonstrukci ulice Peroutkova spojenou se zklidněním dopravy připravuje městská část Praha 5 ve spolupráci s ateliérem Promika.

Tým dopravních projektantů, který připravil studii, navrhl úpravu celé ulice U Santošky od křižovatky Ostrovského x Na Zatlance až k ulici Na Václavce. Největší problém spatřují v prostoru zastávky autobusu směrem na Malvazinky, kde auta často předjíždějí stojící autobus, najíždějí do protisměru a především do prostoru přechodu přes ulici U Santošky. Navrhli proto prostřednictvím jiného uspořádání jízdních pruhů vytvořit pro zastávku záliv a stavebními nebo nestavebními úpravami zamezit nebezpečnému objíždění autobusu. Ostatní přechody v okolí školy (v ulicích Na Březince, Bieblova, U Nikolajky, Ostrovského a Na Zatlance) jsou v současné chvíli velmi dlouhé, některé navíc neposkytují vhodné rozhledové podmínky. Projektanti proto u všech navrhují vytažení chodníkových ploch, čímž se přechody zkrátí a budou pro děti bezpečnější.

Pro ulici U Santošky se připravuje stavební úprava několika křižovatek, předpokládané realizace 2023.