Máme vizi města:

  • kde lidé rádi a snadno chodí pěšky
  • vstřícného k setkáním a sousedskému životu
  • plného zkratek a propojek, které ušetří čas v každodenním letu
  • schůdného v každém věku
  • kde se dobře dýchá

 

 

Právě teď je ten nejlepší čas tvořit města, kterými se dá projít pěšky.

Máme silné kořeny. V roce 1989 stála skupina statečných žen, které založily jedno z prvních ekologických hnutí Pražské matky, u zrodu občanské společnosti a demokracie. Jako jejich pokračovatelé zase sledujeme snahy velkých evropských metropolí o přerozdělování veřejného prostoru férovějším způsobem. Chceme se na tom společně s vámi podílet u nás doma a část prostoru uhájit pro chodce, protože si myslíme, že právě teď je ten nejlepší čas tvořit města, kterými se dá projít pěšky. Je to dobré jak pro naše zdraví i vztahy, tak i pro prostředí měst, která hledají způsoby, jak zmírňovat dopady klimatických změn.

Co děláme

Všichni jsme se narodili jako chodci a pohybovat se pěšky je naše přirozenost. A protože chodit je normální, často se na chodce zapomíná. Pěšky městem dopřává chodcům hlas. Pomáháme zajišťovat bezpečné prostředí pro chodce a upravovat veřejná prostranství, aby lákala lidi k chození či zastavení. Do proměny města zapojujeme další lidi a spolky. Hlídáme kvalitu pražského ovzduší a podporujeme ozeleňování ulic. Dbáme na ochranu práv dětí a zvláště zranitelných dospělých v rámci politiky Nadace OSF, k níž se hlásíme.

 

Žádná myšlenka není tak tísnivá, aby nešla rozchodit.

Souzníme s dánským filozofem Kierkegaardem a máme vyzkoušené, že to funguje 🙂 Zařadit chůzi do každodenního rytmu dne prospívá nejen našemu tělu a duši, ale chůze prospívá i prostředí, kde žijeme. Už jenom tím, že chodíte, pomáháte městu dýchat.

 

V říjnu 2020 se organizace Pražské matky přejmenovala na Pěšky městem.

Naše aktivity podporují