Získali jsme za své aktivity v oblasti udržitelné dopravy několik významných ocenění.

Za představení společenského dopadu ve výroční zprávě v soutěži Sleduj dopad, která si klade za cíl podpořit praxi sledování dopadu v neziskových organizacích a také snahu o komunikaci dopadu své práce k širší či odborné veřejnosti, jsme v srpnu 2018 získali 1. místo.

 

V roce 2018 jsme se v sekci Veřejná sféra stali také semifinalisty soutěže Ceny SDGs (Sustainable Development Goals), jejímž cílem je symbolicky ocenit ty, jejichž aktivity naplňují cíle udržitelného rozvoje.

 

Za realizaci projektů Bezpečné cesty do školy jsme v prosinci 2009 převzali ocenění Excellence in road Safety, které každoročně uděluje Evropská komise firmám, institucím či neziskovým organizacím, které podepsaly Evropskou chartu silniční bezpečnosti, za projekt s největším přínosem v oblasti dopravní bezpečnosti. Získali jsme 1. místo v kategorii neziskových organizací.

V říjnu 2010 se program dočkal dalšího evropského ocenění, European Road Safety Awards, když u příležitosti 3. ročníku Evropského dne silniční bezpečnosti vyhlašovaného Evropskou komisí získala naše organizace první místo za programové aktivity v předchozím roce. Porota složená ze 20 zástupců 7 evropských zemí ocenila celkovou myšlenku programu spočívající v propracovaném postupu a aktivní účasti dětí i dospělých a vedoucí k zabezpečení každodenních cest dětí i podpoře udržitelných způsobů dopravy.

Úprava prostoru před ZŠ Sázavská, kterou v projektu Bezpečné cesty do školy navrhnul Ing. Zbyněk Laube, získala v roce 2011 čestné uznání hodnotící komise v soutěži Nadace Partnerství Cesty městy.

Úprava křižovatky před ZŠ Sázavská, BCŠ 2006