Ve škole proběhla schůzka pracovní skupiny za účasti paní radní Kubíkové, pana radního Lály a dalších zástupců státní správy. Děti představily výsledky mapování a dotazníkového šetření.

Hovořilo se o těchto hlavních problémech:

  • nebezpečné přecházení u zásobovacího vjezdu do OC Delta
  • nerespektování režimu pěší zóny před školou
  • napojení pěší zóny u ulice Pod Cihelnou a otáčení vozidel na konci slepé ulice
  • nebezpečné křižovatky v ulici Pod Cihelnou (u školního hřiště)
  • omezení, která nastanou v souvislosti s plánovanou přístavbou školy

Uvítala bych, kdyby na prostranství před školou nevjížděla žádná auta. Děti vybíhají po vyučování ze školy a nenapadne je rozhlédnout se přímo před vchodem. (z rodičovského dotazníku)