Mapování cest do školy probíhalo v květnu a červnu, předání finální školní mapy projektantovi se konalo těsně před prázdninami. Během prázdnin se sešla pracovní skupina nad výběrem prioritních lokalit pro dopravní studii, na začátku října pak nad návrhem studie.

Na podzim 2009 škola zpracovala svůj plán mobility, uspořádala cyklovýlet a z prostředků projektu nechala vybudovat přístřešek se stojany na kola na svém dvoře. V prosinci studenti odevzdali zástupcům odboru dopravy MČ Praha 1 a MHMP hotovou dopravní studii.

Úspěchy projektu

  • cyklopiktogramy v ul. Dušní a Bílkova
  • vystínování odstupu parkujících vozidel od přechodů v blízkosti SPŠS Dušní
  • úprava odstupů od parkujících vozidel a přechodů v křižovatce Pařížská x Bílkova
  • vytvoření optické brzdy na Pařížské ul. u křižovatky s Bílkovou
  • rekonstrukce křižovatky Dušní x U Milosrdných a doplnění chodníků směrem k nábř. Na Františku (2016)