Tento projekt je realizován na základě iniciativy MČ Praha 7, která oslovila Pražské matky za účelem zklidnění dopravy a podpory udržitelné mobility v okolí ZŠ Tusarova. Projekt na této škole probíhá v menším rozsahu než na ostatních školách, a to v období září–listopad 2016. Škola s naší pomocí provádí obvyklé mapování a dotazníkové šetření a výstupy předá projektantovi, který je vyhodnotí na základě svých odborných znalostí a zkušeností. V Praze 7 tedy nebude předána dopravní studie navrhující řešení nebezpečných nebo bariérových úseků, jako je tomu na jiných školách. V závěru tohoto procesu žáci představí a předají výstupy projektu  zástupcům veřejné správy MČ i MHMP.

Projekt byl zahájen 22. září u příležitosti Dne bez aut. Děti v tento den přišly v hojném počtu do školy pěšky – alespoň část své cesty. Každý, kdo dorazil po svých, obdržel malou odměnu ve formě ranního koláčku a placky s botičkami či reflexní samolepky. Děti přijel na kole podpořit i místostarosta MČ Praha 7 Ondřej Mirovský.

Úspěchy projektu

V roce 2022 byla stavebně upravena křižovatka Tusarova x Osadní

V roce 2020 byla stavebně upravena křižovatka Osadní x Dělnická