Projekt Bezpečné cesty do školy zde odstartovala snaha pedagogů, kteří hledali projekt pro školní projektový týden. Na jaře 2006 kontaktovali Pražské matky a ty zde uspořádaly seminář pro tým dětí ve věku 12-15 let, které měly zájem na projektu pracovat. Tým rozdal mapky svým spolužákům a postaral se o zpracování finální mapy a vyhodnocení nebezpečných míst v okolí školy. Konečná zpráva byla zpracována jako prezentace a umístěna na webu školy. Seznam problematických míst žáci odevzdali s mapou školy odboru dopravy MČ Prahy 2 v Senátu PČR. Pražské matky jej poté předaly dopravnímu projektantovi Ing. Laubemu ke zpracování studie.

Realizace opatření z dopravní studie

  • zřízení přechodu se světelnou signalizací na křižovatce Korunní x Sázavská (2007)
  •  zklidnění Francouzské ulice (úpravy přechodů, vytažené chodníky na křižovatkách) (2009)
  • úprava prostoru před školou v okolí křižovatky Sázavská x Moravská (rozšíření chodníku, zúžení silnice a její vychýlení ve směru dále od školy, schodovité nájezdové rampy, úprava přechodů a hrany parkovacích zálivů) (2009)

Úprava prostoru před školou získala v roce 2011 čestné uznání hodnotící komise v soutěži Nadace Partnerství Cesty městy.