Co se podařilo

Začátkem roku 2022 byl dokončen přístřešek pro parkování kol a několik stojanů na koloběžky. Přestože škola původně žádala o stojany pro 200 koloběžek, požadavek byl postupně krácen ze strany dodavatele, jímž byla Technická správa komunikací, a ve finále je u školy pro koloběžky něco přes 20 míst. Není divu, že kapacita vzhledem k velikosti školy (700 dětí) nestačí.

Díky nadstandardní iniciativě odboru dopravy Prahy 12 (děkujeme panu Branyšovi) byl dokončen přechod přes rozlehlou křižovatku u napojení ulice Pavelkova na ulici Československého Exilu. Na přechod dokonce navazuje nová mlatová cestička.

Nový přechod byl v rámci realizací BESIP zřízen na konci ulice Pavelkova, taktéž včetně nové asfaltové cesty pro chodce.

Průběh školního projektu

Do projektu se v roce 2018 s nadšením vrhlo rodičovské sdružení, které o projektu informovalo v rámci třídních schůzek. Od dětí i rodičů se často ozývaly stesky nad chybějící možností odložit koloběžku. Dříve děti mohly koloběžky nechávat v prostorné vstupní hale školy, dokonce je ani nezamykaly, a přesto se nikdy žádná neztratila. Tuto možnost však zakázali požární technici a od té doby děti na koloběžkách nejezdí.

V září 2018 proběhl na škole pěší den. Podívejte se na reportáž, kterou děti natočily. Rodiče, učitelé i děvčata z 9. tříd napekli dobroty ke společné snídani, a každý, kdo přišel pěšky, dostal zelený náramek. V okolí školy se v ten den pohybovalo výrazně méně aut. Děti v rámci oslav stoletého výročí vzniku ČSR počítaly, jakou vzdálenost ušly a zda se jim společně podaří obejít celou Českou republiku. Celkem to nakonec bylo 5 254 km, což vystačí i okolo Slovenska. Nižší ročníky pěší den využily k výletu na hřiště, v Montessori oddělení připravily starší děti pro své mladší spolužáky program na dvě hodiny – dráhu pro kola a koloběžky, závod v rychlochůzi, dopravní matematické úlohy i hru o třídění odpadu.

Dopravní studie projektu se věnuje těmto místům:

  1. křižovatka Pertoldova x Borovanská
  2. prostor u školy v ul. Pertoldova
  3. křižovatka Borovanská x Pavelkova x Čs. Exilu
  4. okolí křižovatky Pavelkova x Božetická a výjezd z parkoviště
  5. výjezd z parkoviště za KD Otava v ul. Pertoldova

 

Nestavebně lze řešit tato opatření, která by přispěla k celkovému zklidnění dopravy a odlehčí prostoru přímo před školou (viz str. 36 studie):

  1. zřízení zóny 30
  2. zřízení K+R u jižního vchodu do areálu školy
  3. zjednosměrnění ulice Pertoldova a Urbánkova

 

Dopravní studii převzal od zástupců školy a dopravního projektanta Ing. Syrového v pátek 18. 1. 2019 pan místostarosta Prahy 12 Ing. Vojtěch Kos. Městská část zažádala o realizaci návrhů Magistrát hl. m. Prahy.

 

V červnu 2019 se u školy konalo měření kvality ovzduší. Výsledky prezentoval doc Michal Vojtíšek Ph.D. na besedě s rodiči. Záznam besedy je dostupný zde.