Bezpečné cesty do školy

Bezpečné cesty do školy jsou dlouhodobým projektem, jehož úspěch závisí na spolupráci školy, městských částí i městských organizací, které jsou správci komunikací. Od návrhů v dopravní studii, která je jedním z výstupů školních projektů, je k samotným realizacím často dlouhá cesta. Žádost o realizaci schvaluje příslušná městská část, výběr projektů k realizaci vybírá pracovní skupina BESIP při Magistrátu hl. m. Prahy, projekty pak technicky připravuje a realizuje Technická správa komunikací. Návrhy opatření z projektů Bezpečné cesty do školy jsou v posledních letech velmi vstřícně přijímány a v seznamu opatření čekajících na realizaci tvoří významnou část. Všechny naše návrhy sledujeme v průběhu schvalovacího procesu a hlídáme, aby byl zachován hlavní smysl úprav, a sice více bezpečí pro děti na cestách (nejen) do školy.

Podrobné vyhodnocení dotazníkových šetření z let 2018–2023 zde.

 

Ukázky realizovaných stavebních úprav:

ZŠ Na Beránku, Praha 12:

ZŠ V Remízku, Praha 5:

 

ZŠ Solidarita, Praha 10:

ZŠ Nepomucká, Praha 5:

ZŠ Lupáčova, Praha 3:

ZŠ Ružinovská, Praha 4:

ZŠ Švehlova, Praha 10:

Jak se děti dopravují do škol?

Na základě dotazníkových průzkumů zkoumáme, jak děti cestují do škol, co by si přály a čeho se bojí. Ptáme se také rodičů. Podívejte se na to, co jsme zjistili.