Bezpečné cesty do školy

Úpravy ve prospěch chodců a jejich vetší bezpečnosti schvaluje Pracovní skupina BESIP při Magistrátu hl. m. Prahy. Žádosti zasílají městské části, k projektové přípravě postupuje každý rok vybraných dvacet míst. Návrhy z dopravních studií školních projektů Bezpečné cesty do školy tvoří většinou více než polovinu z nich.

Z rozpočtové položky BESIP se financuje úprava dopravního značení, přisvětlování přechodů, ale také stavební úpravy jako například zpomalovací prahy, dělící ostrůvky nebo i rozsáhlejší úpravy uličního prostoru ve prospěch bezpečnosti a komfortu pěších.

Na čem se pracuje

Sledujeme přípravu projektů pro zvýšení bezpečnosti chodců

Co se povedlo

Úspěšná školní ulice je od dubna 2022 i před ZŠ Na Dlouhém lánu

Pohyb patří k hlavním pilířům zdravého životního stylu a udržení dobré fyzické i psychické pohody. Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby děti ve školním věku měly alespoň 60 minut střední až intenzivní pohybové aktivity denně. Toto doporučení v ČR však splňuje jen 20 % dětí. Pod pojmem fyzická aktivita si přitom nemusíme představit jen sportovní výkony, ale patří sem i mnoho běžných…

Číst více

Co se povedlo

Ulicí Nad Vinohradem se už zase může projít 

Na obyvatele Braníka, kteří byli zvyklí chodit ulicí Nad Vinohradem třeba do místní školy nebo školky, čekalo v květnu loňského roku nepříjemné překvapení. Už tak uzounký chodník na několika místech zcela zmizel ve prospěch parkujících vozů. Městská část zde totiž na žádost několika rezidentů vytvořila parkovací stání bez ohledu na to, že tím zcela zabrala chodník. Odbor dopravy se to dokonce snažil prezentovat jako…

Číst více

Co se povedlo

Proč je důležité u škol budovat bezpečné cesty pro pěší?

Na sklonku léta 2020 v blízkosti Základní školy V Remízku na Barrandově proběhly dvě rozsáhlé stavební úpravy, které zvyšují bezpečnost a komfort chodců. Vhodné stavební uspořádání dopravního prostoru je nezbytné, aby se chodci (nejen děti) cítili v ulicích bezpečně a pěší doprava byla jejich první volba. Chodit je přirozené a zdravé. Chůze prospívá fyzické i psychické kondici a podporuje imunitu, mezilidské vztahy a posiluje vazby k místu, kde…

Číst více

Aktuálně se stavební úpravy připravují pro tato místa v okolí škol:

U Parkánu – ZŠ U Parkánu, 2015

Doupovská – MHD Toulcův Dvůr – ZŠ Kozinovo nám., 2016

Na Terase – Prácheňská – ZŠ U Parkánu, 2015

U Santošky – Na Březince – ZŠ U Santošky, 2017

U Santošky – U Nikolajky – ZŠ U Santošky, 2017

Ostrovského – U Santošky – ZŠ U Santošky, 2017

Údolní – Vavřenova – ZŠ Filosofská, 2017

Klánova – Filosofská – Vavřenova – ZŠ Filosofská, 2017

Filosofská – ZŠ Filosofská, 2017

Jitřní – ZŠ Filosofská, 2017

Dolákova – Hackerova (MŠ) – ZŠ Dolákova, 2018

Dolákova – Hackerova (ZŠ) – ZŠ Dolákova, 2018

Mezivrší – Nad Vinohradem – ZŠ Školní, 2018

Ke Krči – U Staré pošty – ZŠ Školní, 2018 – zrušeno v r. 2020 pro nezájem MČ

Pavelkova – Božetická – ZŠ Na Beránku, 2018

Pertoldova  – ZŠ Na Beránku, 2018

Československého exilu – Pavelkova – ZŠ Na Beránku, 2018

Pavelkova – Borovanská– ZŠ Na Beránku, 2018

Taussigova – Hlaváčova – ZŠ Burešova, 2017

Pernerova – Šaldova – ZŠ Lyčkovo nám, 2018

Križíkova – Urxova – ZŠ Lyčkovo nám, 2018

Pernerova – Březinova – Hybešova – ZŠ Lyčkovo nám, 2018

Janského – Kurzova – ZŠ Klausova, 2019

Červeňanského – Janského – ZŠ Klausova, 2019

Kukelská – Slévačská – školní plán mobility na ZŠ Chvaletická, 2019

Kukelská – Žárská – školní plán mobility na ZŠ Chvaletická, 2019

Poděbradská – MHD Lehovec – školní plán mobility na ZŠ Chvaletická, 2019

Hloubětín – Šestajovickáškolní plán mobility na ZŠ Hloubětínská, 2019

Klánovická – Čertouská školní plán mobility na ZŠ Hloubětínská, 2019

Vaňkova – Čertouská školní plán mobility na ZŠ Hloubětínská, 2019

Davídkova – Pod Vodárenskou věží – ZŠ Na Slovance, 2019

Davídkova – Na Slovance – ZŠ Na Slovance, 2019

Na Slovance – Na Dílcích – ZŠ Na Slovance, 2019

Kartouzská – Drtinova – ZŠ Drtinova, 2020

Drtinova – Viktora Huga – ZŠ Drtinova, 2020

Drtinova – Holečkova – ZŠ Drtinova, 2020

Pod Žvahovem – ZŠ Pod Žvahovem, 2020

Dolnoměcholupská – U Střediska – ZŠ Kutnohorská, 2020

Terronská – Sukova – ZŠ nám. Svobody, 2012

V. P. Čkalova – Československé armády – ZŠ nám. Svobody, 2012

Květnového vítězství – Valentova – ZŠ Chodov, 2021

Plzeňská – Stroupežnického – ZŠ Drtinova, 2020

Vizírská – školní plán mobility na ZŠ Chvaletická, 2019

Hloubětínská – Kyjská – školní plán mobility na ZŠ Hloubětínská, 2019

Ke Stáčírně – ZŠ Chodov, 2021