Bezpečné cesty do školy

Úpravy ve prospěch chodců a jejich vetší bezpečnosti schvaluje Pracovní skupina BESIP při Magistrátu hl. m. Prahy. Žádosti zasílají městské části, k projektové přípravě postupuje každý rok vybraných dvacet míst. Návrhy z dopravních studií školních projektů Bezpečné cesty do školy tvoří většinou více než polovinu z nich.

Z rozpočtové položky BESIP se financuje úprava dopravního značení, přisvětlování přechodů, ale také stavební úpravy jako například zpomalovací prahy, dělící ostrůvky nebo i rozsáhlejší úpravy uličního prostoru ve prospěch bezpečnosti a komfortu pěších.

Na čem se pracuje

Sledujeme přípravu projektů pro zvýšení bezpečnosti chodců

Aktuálně

ZŠ Solidarita bude mít Školní plácek

Školní rok 2023/24 pro děti ze ZŠ Solidarita začne zvesela, škola pro ně ve spolupráci s městskou částí Praha 10 a Kreativní…

Číst více

Aktuálně

Úspěšná školní ulice je od dubna 2022 i před ZŠ Na Dlouhém lánu

Pohyb patří k hlavním pilířům zdravého životního stylu a udržení dobré fyzické i psychické pohody. Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby děti ve školním…

Číst více

Aktuálně

Ulicí Nad Vinohradem se už zase může projít 

Na obyvatele Braníka, kteří byli zvyklí chodit ulicí Nad Vinohradem třeba do místní školy nebo školky, čekalo v květnu loňského roku nepříjemné…

Číst více

Aktuálně

Proč je důležité u škol budovat bezpečné cesty pro pěší?

Na sklonku léta 2020 v blízkosti Základní školy V Remízku na Barrandově proběhly dvě rozsáhlé stavební úpravy, které zvyšují bezpečnost a komfort chodců. Vhodné…

Číst více

Aktuálně jsou v různém stadiu přípravy tato místa, pro která vznikly návrhy v rámci projektů BCŠ:

 1. Doupovská – MHD Toulcův Dvůr – ZŠ Hostivař, 2016
 2. U Santošky – Na Březince – ZŠ U Santošky, 2017
 3. U Santošky – U Nikolajky – ZŠ U Santošky, 2017
 4. Ostrovského – U Santošky – ZŠ U Santošky, 2017
 5. Údolní – Vavřenova – ZŠ Filosofská, 2017
 6. Klánova – Filosofská – Vavřenova – ZŠ Filosofská, 2017
 7. Filosofská – ZŠ Filosofská, 2017
 8. Jitřní – ZŠ Filosofská, 2017
 9. Dolákova – Hackerova (MŠ) – ZŠ Dolákova, 2018
 10. Dolákova – Hackerova (ZŠ) – ZŠ Dolákova, 2018
 11. Mezivrší – Nad Vinohradem – ZŠ Školní, 2018
 12. Ke Krči – U Staré pošty – ZŠ Školní, 2018 – zrušeno v r. 2020 pro nezájem MČ
 13. Pavelkova – Božetická – ZŠ Na Beránku, 2018
 14. Pertoldova  – ZŠ Na Beránku, 2018
 15. Československého exilu – Pavelkova – ZŠ Na Beránku, 2018
 16. Pavelkova – Borovanská– ZŠ Na Beránku, 2018
 17. Taussigova – Hlaváčova – ZŠ Burešova, 2017
 18. Pernerova – Šaldova – ZŠ Lyčkovo nám, 2018
 19. Križíkova – Urxova – ZŠ Lyčkovo nám, 2018
 20. Pernerova – Březinova – Hybešova – ZŠ Lyčkovo nám, 2018
 21. Janského – Kurzova – ZŠ Klausova, 2019
 22. Červeňanského – Janského – ZŠ Klausova, 2019
 23. Kukelská – Slévačská – školní plán mobility na ZŠ Chvaletická, 2019
 24. Kukelská – Žárská – školní plán mobility na ZŠ Chvaletická, 2019
 25. Poděbradská – MHD Lehovec – školní plán mobility na ZŠ Chvaletická, 2019
 26. Hloubětín – Šestajovickáškolní plán mobility na ZŠ Hloubětínská, 2019
 27. Klánovická – Čertouská školní plán mobility na ZŠ Hloubětínská, 2019
 28. Vaňkova – Čertouská školní plán mobility na ZŠ Hloubětínská, 2019
 29. Davídkova – Pod Vodárenskou věží – ZŠ Na Slovance, 2019
 30. Davídkova – Na Slovance – ZŠ Na Slovance, 2019
 31. Na Slovance – Na Dílcích – ZŠ Na Slovance, 2019
 32. Kartouzská – Drtinova – ZŠ Drtinova, 2020
 33. Drtinova – Viktora Huga – ZŠ Drtinova, 2020
 34. Drtinova – Holečkova – ZŠ Drtinova, 2020
 35. Pod Žvahovem – ZŠ Pod Žvahovem, 2020
 36. Dolnoměcholupská – U Střediska – ZŠ Kutnohorská, 2020
 37. Terronská – Sukova – ZŠ nám. Svobody, 2012
 38. V. P. Čkalova – Československé armády – ZŠ nám. Svobody, 2012
 39. Květnového vítězství – Valentova – ZŠ Chodov, 2021
 40. Plzeňská – Stroupežnického – ZŠ Drtinova, 2020
 41. Vizírská – školní plán mobility na ZŠ Chvaletická, 2019
 42. Hloubětínská – Kyjská – školní plán mobility na ZŠ Hloubětínská, 2019
 43. Ke Stáčírně – ZŠ Chodov, 2021
 44. Solidarity –  Dvouletky –  ZŠ Solidarita, 2022
 45. Brigádníků – Turnovského – ZŠ Solidarita, 2022
 46. Solidarity – Dětská – ZŠ Solidarita, 2022
 47. Navigátorů – Družicová – ZŠ Dědina, 2022
 48. U Zásobní zahrady – ZŠ Zahrádka, 2022
 49. Malešická – U Zásobní zahrady – ZŠ Zahrádka, 2022