Úspěšná školní ulice je od dubna 2022 i před ZŠ Na Dlouhém lánu

Pohyb patří k hlavním pilířům zdravého životního stylu a udržení dobré fyzické i psychické pohody. Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby děti ve školním věku měly alespoň 60 minut střední až intenzivní pohybové aktivity denně. Toto doporučení v ČR však splňuje jen 20 % dětí. Pod pojmem fyzická aktivita si přitom nemusíme představit jen sportovní výkony, ale patří sem i mnoho běžných činností jako neorganizovaná hra venku, běhání na hřišti, jízda na kole a v neposlední řadě i obyčejná chůze. Toho všeho mají děti čím dát tím méně. Snadnou možnost, jak tento nedostatek s dětmi dohnat, nabízí cesta do školy, tedy v případě, že je bezpečná a děti ji (alespoň částečně) mohou absolvovat pěšky, na kole nebo koloběžce.

Bezpečné prostředí v okolí škol je prioritou moderních měst a obcí. Jedním z nástrojů, které leckde ve světě dobře fungují, je tzv. „školní ulice“, tedy dočasné uzavření ulice pro vjezd motorových vozidel. Prostor tak zůstane klidný a bezpečný především pro děti, které se tu pohybují pěšky, na kolech nebo koloběžkách, ale i pro místní obyvatele. Před každou školou se totiž během půl hodiny před začátkem vyučování pohybují stovky dětí i rodičů a poslední úsek cesty mezi couvajícími a kouřícími auty musí po svých absolvovat úplně všichni – ti co přišli pěšky nebo přijeli veřejnou dopravou, ale i ti, kteří přijeli autem.

Ve zdravém městě se děti mohou volně pohybovat.

Inspiraci z Vídně si přivezli zástupci organizace Pěšky městem i pražského Magistrátu a školní ulice byla v pražských podmínkách vyzkoušena v Horních Počernicích. V Praze 6 slaví velký úspěch školní ulice u ZŠ Hanspaulka. Její zavedení inicioval spolek rodičů v září 2021 a po čtyřech týdnech zkušebního provozu se 89 % rodičů vyslovilo pro její trvalé zachování. Díky zklidnění dopravy se ulice u školy každé ráno mění v klidné pěší korzo, kde si mohou děti s rodiči užít bezpečnou procházku.

Nebezpečné ranní manévry řidičů před školou znepokojovaly také ZŠ Na Dlouhém lánu. V roce 2021 se proto zapojila do projektu Bezpečné cesty do školy, díky kterému získala lepší přehled o tom, jak se děti do školy dopravují a kde cestou vnímají nebezpečné situace. Výsledky průzkumu ukázaly, že 48 % dětí hodnotí ranní provoz před školou jako nepříjemný, 58 % rodičů by si v okolí školy přálo bezpečnější cesty pro pěší. Ulice Nechanského, odkud se do školy vchází, byla jedním z nejčastěji zmiňovaných míst, která děti označily jako nebezpečná. Díky tomu, že tudy mimo ranní špičku projíždí jen minimum vozidel, se ulice skvěle hodí pro režim školní ulice a záměr školy na její zřízení přivítala jak nedaleká mateřská škola Na Dlouhém lánu, tak Městská část Praha 6.

Režim školní ulice byl zahájen 4. 4. 2022 a bude v platnosti ve dnech školního vyučování v době 7:30–8:30.

ZŠ Na Dlouhém lánu, MŠ Čtyřlístek a MŠ Na Dlouhém lánu prosí všechny řidiče, aby toto uspořádání respektovali a dopřáli dětem bezpečnější, zdravější a příjemnější cesty do školy a školky.

Děkujeme škole i Praze 6 za perfektní spolupráci!

Režim školní ulice podporuje Magistrát hl. m. Prahy, který pro školy i městské části připravil Manuál implementace. 

 

Společná tisková zpráva organizace Pěšky městem, ZŠ Na Dlouhém lánu, MŠ Na Dlouhém lánu a Prahy 6

Ve Vídní se za posledních deset díky vhodné kombinaci různých opatření na podporu aktivní dopravy dětí let podařilo snížit podíl dětí mezi 6. a 10. rokem, které pravidelně cestují do školy autem, z 19 na 13 procent.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás