Škola byla do programu vybrána v březnu 2021. Začátkem června se ve škole sešla pracovní skupina, které děti představily výsledky dotazníkového šetření a mapování. Žákovskou prezentaci si můžete prohlédnout pod tlačítkem níže.

Pracovní skupina se shodla, že dopravní studie se bude zabývat těmito problematickými místy:

  1. ul. Nechanského a západní vstup do školy
  2. východní vstup do školy + přecházení z ul. Krátký lán
  3. křižovatka Starodejvická x Zavadilova
  4. poliklinika Cordeus
  5. zastávka Červený vrch a vjezd na parkoviště u Billy
  6. rozšíření stávající nabídky parkování pro kola a koloběžky

V okolí školy probíhá několik dalších projektů, které budou mít vliv na další zmiňované problémy. Konkrétně se připravuje vybudování nového zvýšeného přechodu před hlavním(nepoužívaným) vchodem do školy, celková rekonstrukce Kladenské ulice, vytvoření okružní křižovatky na křížení ulic Kladenská x Liberijská. Novou podobu by díky plánované výstavbě měl dostat snad i prostor za školou, směrem k trati a pěší propojení směrem k Vojenské nemocnici.

Dopravní průzkum

Pěšky do školy

V rámci akce pěšky do školy připravily starší děti několik zajímavých stanovišť s různými úkoly. Během dopoledne Mezinárodního dně bez aut se u nich vystřídala celá škola.