Škola byla do programu vybrána v březnu 2021 a prochází úvodní analytickou fází školního projektu.