Škola byla do programu vybrána v březnu 2021. Začátkem června děti představily výsledky dotazníkového šetření a mapování. Žákovskou prezentaci si můžete prohlédnout pod tlačítkem níže.

Pracovní skupina složená z dopravního projektanta a zástupců městské části i dalších úřadů projednává návrhy pro tato problematická místa (návrhové situace naleznete po rozkliknutí odkazů u jednotlivých míst, celou studii pod tlačítkem dole ne stránce):

  1. Ul. Nechanského a západní vstup do školy – v ulici Nechanského byl zaveden režim tzv. „školní ulice„, tedy vytvoření pěší zóny v době, kdy se zde pohybuje nejvíce dětí (7:30–8:30). Usilujeme také o zahájení projektové přípravy pro stavební úpravy ulice umožňující zavedení režimu obytné zóny a pojednání ulice jako bezpečného prostoru určeného primárně dětem tzv. „play street„. Toto řešení je v horizontu několika let.
  2. Křižovatka Na Dlouhém lánu x Krátký lán – nestavební vymezení místa pro překonání komunikace, výhledově stavební řešení jako zvýšená křižovatka a křižovatka Kladenská x Krátký lán a Kladenská ul. – obnovení vyznačení přechodů a dopravních stínů.
  3. Poliklinika Cordeus – zohlednění pěších vazeb ke škole; projekt již připravuje městská část.
  4. Křižovatka Starodejvická x Zavadilova – úprava vodorovného značení pro bezpečnější přecházení.
  5. Křižovatka Zavadilova x U Dejvického rybníčku – i přes nedávnou stavební úpravu se stále jedná o nebezpečnou křižovatku, doporučujeme upozornění pro řidiče ve formě opticko-psychologické brzdy a vodorovného značení upozorňujícího na zónu 30.

V okolí školy probíhá několik dalších projektů, které budou mít vliv na další zmiňované problémy. Konkrétně se připravuje vybudování nového zvýšeného přechodu před hlavním (nepoužívaným) vchodem do školy, celková rekonstrukce Kladenské ulice, vytvoření okružní křižovatky na křížení ulic Kladenská x Liberijská. Novou podobu by díky plánované výstavbě měl dostat snad i prostor za školou, směrem k trati a pěší propojení směrem k Vojenské nemocnici.

Dopravní průzkum

Pěšky do školy

V rámci akce pěšky do školy připravily starší děti několik zajímavých stanovišť s různými úkoly. Během dopoledne Mezinárodního dně bez aut se u nich vystřídala celá škola.

Úspěchy projektu

  • školní ulice v ulici Nechanského – blíže zde