Školní ulice přináší hlavně bezpečí, vzkazují rodiče i děti 

První dubnové pondělí se ulice Nechanského v Praze 6, kde se nachází škola a školka, proměnila. Místo aut parkujících po obou stranách ulice, vjíždějících a vyjíždějících do úzkého prostoru před školními vraty se ulice zaplnila pěšími a cyklisty. Díky naší spolupráci s Prahou 6 i odborem dopravy pražského Magistrátu zde vznikla další školní ulice. 

Vjezd pro automobily byl omezen v době od 7:30 do 8:30 h, kdy tudy chodí nejvíce dětí. V rámci tohoto opatření se též podařilo zamezit neoprávněnému parkování aut na jedné straně ulice. Ulice se otevřela dětem a rodičům, kteří se již nemuseli proplétat mezi auty a měli celý prostor pro sebe. Pro rodiče, kteří přivážejí děti do školy nebo do školky autem byla rezervována čtyři krátkodobá parkovací stání typu K+R. Režim školní ulice byl pro lokalitu navržen díky projektu Bezpečné cesty do školy, ve kterém děti identifikovaly ulici Nechanského jako jedno z nejvíce rizikových míst v okolí školy.  

Po měsíci zkušebního provozu proběhlo mezi dětmi i rodiči dotazníkové šetření, které zjišťovalo spokojenost s dopravním opatřením. Za největší přínos školní ulice označili respondenti vytvoření bezpečnějšího prostředí pro děti (58 %) a vytvoření klidnější (50 %) a celkově komfortnější (27 %) cesty do školy a školky. Rodiče si pochvalují, že děti mohou pouštět děti do školy samotné nebo s kamarády, děti mají dokonce i méně pozdních příchodů. Dost hlasů bylo pro rozšíření režimu bez aut i na odpolední hodiny nebo dokonce na celý den. 

Za sebe jsem ráda, že celá akce proběhla úspěšně, naši rodiče opravdu do ulice Nechanského nezajíždí. Zmizela i parkující auta nebo zde parkují jen velmi výjimečně.“ zhodnotila zkušební režim ředitelka ZŠ Na Dlouhém lánu Mgr. Renata Riedlová. Škole rozhodně patří veliký dík za skvělé zajištění. Děti se střídaly při ranních hlídkách u vjezdu do ulice, paní ředitelka a paní zástupkyně jim pomáhaly vysvětlovat smysl školní ulice řidičům i kolemjdoucím.  

79 % dětí a rodičů si přeje školní ulici zachovat

79 % dětí a rodičů si přeje školní ulici zachovat. Ulice by byla vhodná pro celkovou rekonstrukci a zřízení obytné zóny, která by potvrdila pobytový charakter ulice a umožnila její vhodné výtvarné doplnění. Pro takové řešení se vyslovilo 64 % respondentů. Praha by tak mohla mít jednu z prvních Playstreet. 

Z reakcí rodičů a dětí:

  • Jakékoli omezeni aut vokolí školy je skvělý! 
  • Skvělá věc! Kéž by byla ulice zavřena po cely den.
  • Změna nám přinesla nám uvolněná rána. 
  • Perfektní nápad, mělo by to takto fungovat u všech škol.
  • Jsem s tímto konceptem naprosto spokojená. Donedávna jsem vodila dva syny do školky ještě s třetím v kočárku a ráno to bylo prakticky nemožné
    projít bezpečně a v klidu.
  • Jsem moc ráda, že můžeme do školy a školky přicházet v klidu.
  • Ulice bez aut nabízí možnost zastavit se, popovídat si, věnovat se sobě navzájem, aniž bychom museli být stále ostražití. 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás