Skupina rodičů, která se zúčastnila naší úvodní schůzky k projektu, nás příjemně překvapila. Všichni zúčastnění rodiče uvedli, že chodí s dětmi do školy pěšky a chtějí je v tomto způsobu dopravy podporovat. Z iniciativy rodičovského spolku vzešlo již několik konkrétních návrhů na úpravu veřejného prostoru v okolí školy, například uzavření komunikace přímo před školou pro průjezd aut. Rodiče zde nicméně stále vidí jisté nedostatky, obzvláště jim vadí absence značených přechodů, které městská část i policie odmítá vzhledem k tomu, že celá oblast je v režimu obytné zóny. Dále panují obavy z nárůstu dopravního zatížení v souvislosti se zprovozněním nové administrativní budovy Butterfly v bezprostřední blízkosti školy. V budově má vzniknout 3000 pracovních míst, hlavní příjezdovou komunikací se zřejmě stane Šaldova ulice, kterou velká část dětí cestou do školy přechází.

V červnu škola absolvovala první fázi projektu – žákovské mapování cest do školy a dotazníkový průzkum ohledně dopravních preferencí dětí a rodičů. Děti také pod vedením dopravního projektanta pomáhaly monitorovat dopravní provoz v okolí školy.

Ještě před ukončením projektu městská část přikročila k vybudování nových zapuštěných kontejnerů na tříděný odpad na křižovatce Urxova x Křižíkova. Třídění odpadu je jistě chvályhodné, ale umístění kontejnerů není z hlediska bezpečného pohybu pěších právě nejšťastnější. Poměrně vysoká nadzemní část kontejnerů, která stojí přímo v přímé vazbě z Urxovy ulice na náměstí, totiž brání vzájemným rozhledům dětí a řidičů. Škoda, že tento finančně nákladný projekt nebyl lépe promyšlený.

Bezpečné cesty do školy se také staly tématem zahradní slavnosti, která se shodou okolností konala v sobotu 22. 9., tedy na Mezinárodní den bez aut. Děti vyráběly vlastní dopravní značky, jako například „Zákaz diktátů“, „Pozor učitelka“ nebo „Dej přednost netopýrům“, rodiče se mohli informovat o průběhu projektu. Následující pondělí vyhlásila škola v rámci kampaně Pěšky do školy pěší den – děti měly za úkol přijít nějak netradičně. Ráno tak pan ředitel v parku před školou vítal děti, které dorazily na chůdách, na jezdící židli, na jednokolce nebo třeba v nákupním košíku. Přišel mimozemšťan, dáma z 19. století, skupinka marodů i duhový jednorožec. Před školou vládla opravdu dobrá nálada. Podívejte se na žákovskou reportáž, která vyhrála soutěž školních reportérů v rámci kampaně Pěšky do školy 2018.

Dopravní studie projektu se věnuje těmto místům:

  1. křižovatka Urxova x Křižíkova
  2. „náměstíčko“ v křížení ulic Pernerova x Sovova x Březinova – dopravní studie obsahuje jen ideový záměr, který MČ Praha 8 dále rozpracovává pro obě symetrická „náměstíčka“ za školou i pro křižovatku Pernerova x Kollárova
  3. Hybešova
  4. křižovatka Šaldova x Pernerova

Úspěchy projektu

V prosinci 2019 byl vyznačen nový přechod v ul. Hybešova.