Bezpečné cesty do školy

Základní variantou jsou klasické nerezové městské stojany ve tvaru obráceného písmene „U“, případně dvě varianty stojanů na koloběžky. Stojany zajišťuje a instaluje Technická správa komunikací, a to na základě žádosti podané příslušnou městskou částí. Je možné žádat také o přístřešek nebo dokonce uzamykatelnou kolárnu.

Základem žádosti je formulář „Žádost o umístění cyklomobiliáře pro školská zařízení příloha školy“. Pokud požadujete pouze instalaci stojanů, můžete se obrátit přímo na TSK (kontakt), v případě, že ke stojanům požadujete i zastřešení či zpevnění okolní plochy, je třeba to uvést do žádosti (průvodního dopisu) a žádost odeslat na Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravy, Oddělení rozvoje dopravy (kontakt). Nabídku školám připomněl náměstek primátora Adam Scheinherr v dubnu 2021 (dopis).

Požadujte takové řešení, které odpovídá prostorovým možnostem školy, preferovanému způsobu dopravy i estetickým představám.

Základní postup při podávání žádosti je popsán také zde.

Naše doporučení:

  • Děti využívají především koloběžky, požadujte stojany uzpůsobené přímo k ukládání koloběžek.
  • Co nejpřesněji specifikujte kapacitu a umístění stojanů, urychlíte tím proces schválení žádosti.
  • V žádosti se odkažte na výsledky průzkumu ve škole, dokumentujte potřebnost zařízení a reálnou poptávku.
  • Stojany na kola a koloběžky je vždy lepší zastřešit, v ideální případě umístit do uzamykatelné klece. Uzamykatelná klec, neboli kolárna, však podléhá stavebnímu povolení a její realizace trvá déle.  Pro vstup do kolárny se osvědčil přístup na čipy na oběd a monitorování prostoru kamerou. Na odložená kola by se mělo vztahovat běžné pojištění školy. Viz článek zde.
  • Zkuste u školy najít takové místo, kam se může umístit vestavěná klec. Viz ZŠ Barrandov

 

Kam uložit koloběžku?

Dělá se to takhle:

Elegantní a jednoduchá řešení existují:

Přístřešky na kola: