Bezpečné cesty do školy

Základní variantou jsou klasické nerezové městské stojany ve tvaru obráceného písmene „U“, které instaluje Technická správa komunikací, a to na základě žádosti podané příslušnou městskou částí. Základem žádosti je formulář „Prohlášení MČ/žadatele k instalaci cyklostojanů“. Pokud požadujete pouze instalaci stojanů, můžete se obrátit přímo na TSK (kontakt), v případě, že ke stojanům požadujete i zastřešení či zpevnění okolní plochy, je třeba to uvést do žádosti (průvodního dopisu) a žádost odeslat na Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravy, Oddělení rozvoje dopravy (kontakt). Je možné požadovat takové řešení, které odpovídá prostorovým možnostem školy a požadovanému účelu. Pokud tedy děti využívají spíše koloběžky než kola, je možné požadovat řešení přizpůsobené koloběžkám.

Základní postup při podávání žádosti je blíže popsán zde.

Doporučení:

  • Děti využívají především koloběžky, požadujte stojany uzpůsobené přímo k ukládání koloběžek.
  • Co nejpřesněji specifikujte kapacitu a umístění stojanů, urychlíte tím proces schválení žádosti.
  • V žádosti se odkažte na výsledky průzkumu ve škole, dokumentujte potřebnost zařízení.
  • Stojany na kola a koloběžky je vždy lepší zastřešit, v ideální případě umístit do uzamykatelné klece. Osvědčil se např. vstup na čipy na oběd, monitorování prostoru kamerou. Na odložená kola by se měla vztahovat běžné pojištění školy. Viz článek zde.
  • Zkuste u školy najít takové místo, kam se může umístit vestavěná klec. Viz ZŠ Barrandov

 

Kam uložit koloběžku?

Dělá se to takhle:

Jak to dělají jinde?

Přístřešky na kola: