Bezpečné cesty do školy

Školy na území hl. m. Prahy mají možnost získat stojany na kola nebo koloběžky, nebo dokonce i celý přístřešek. Je potřeba, aby o jejich instalaci zažádala městská část, která je následně převezme do správy. Samotnou instalaci provede Technická správa komunikací. Základní variantou jsou klasické nerezové městské stojany ve tvaru obráceného písmene „U“, případně různé varianty stojanů na koloběžky. Je možné žádat také o přístřešek nebo dokonce uzamykatelnou kolárnu.

Formulář žádosti získáte na vyžádání na Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, který instalaci cyklomobiliáře koordinuje. Pro bližší informace kontaktujete paní Renatu Kielbovou, renata.kielbova@praha.eu.

Požadujte takové řešení, které odpovídá prostorovým možnostem školy, preferovanému způsobu dopravy i estetickým představám.

Mimopražské školy se musí obrátit na svého zřizovatele, případně stojany pořídit z vlastních zdrojů. Pořízení cyklomobiliáře ke školám si po úspěšném zapojení do výzvy Pěšky do školy vzala za své například zástupkyně primátora v Ostravě a u vybraných škol chystá instalovat uzamykatelné cykloboxy.

Naše doporučení:

  • Ujasněte si, jaká by měla být kapacita cyklomobiliáře a zda preferujete volně umístěné stojany, přístřešek nebo uzamykatelnou kolárnu, případně kombinaci uvedeného.
  • Děti využívají především koloběžky, požadujte stojany uzpůsobené přímo k ukládání koloběžek.
  • Najděte vhodné místo. Pozemek musí být ve vlastnictví města nebo městské části. Je žádoucí, aby byl mobiliář dobře dostupný pro děti přicházející do školy a zároveň aby netvořil překážku.
  • Zkuste u školy najít takové místo, kam se může umístit vestavěná klec, jako např. u ZŠ Barrandov
  • Stojany na kola a koloběžky je vždy lepší zastřešit, v ideální případě umístit do uzamykatelné klece. Uzamykatelná klec, neboli kolárna, však podléhá stavebnímu povolení a její realizace trvá déle.  Pro vstup do kolárny se osvědčil přístup na čipy na oběd a monitorování prostoru kamerou. Viz článek zde.
  • Podle právní analýzy škola za odložená kola a koloběžky nenese odpovědnost. Blíže zde.

 

Kam uložit koloběžku?

Dělá se to takhle:

Elegantní a jednoduchá řešení existují:

Přístřešky na kola:

Chcete vědět víc?

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na koordinátorku programu:

Blanka Klimešová

blanka.klimesova@peskymestem.cz

Bezpečné cesty do školy

Napište nám