Škola byla vybrána do 6. ročníku programu Bezpečné cesty do školy v březnu 2016.

Během května probíhalo mapování a dotazníkové šetření, v červnu se konalo setkání pracovní skupiny, kde žáci představili výsledky své práce a kde bylo společně vybráno pět nejrizikovějších lokalit pro zpracování v dopravní studii. Většinou se bude jednat o novou koncepci širšího území za účelem posílení charakteru obytné zóny, podpory práv chodců a zpřehlednění pěších cest. Budou se řešit úseky ulic Voskovcova, U Akátů, Wassermannova, U Kaskád a přechod u konečné tramvajových linek v ulici Werichova. V říjnu se žáci z druhého stupně pod vedením projektanta Ing. Syrového zúčastnili dopravního monitoringu v okolí školy. Ukázalo se, že největší zmatky vznikají přímo před školou, kam rodiče děti dovážejí autem.

Pomoc s revitalizací podchodu v těsném sousedství školy přislíbil senátor Václav Láska (KDU-ČSL). Podchod byl temný, neutěšený a sloužil jako útočiště narkomanům a bezdomovcům. Jsko vhodné řešení se ukázala instalace vhodného osvětlení a zamezení přístupu k plochám vybízejícím k delšímu pobytu. Zevrubnější úpravy podchodu proběhnou společně s plánovanými opravami na budově městské knihovny.

Dopravní studie byla předána zástupcům školy, městské části a Magistrátu hl. města Prahy na konci listopadu.

V rámci Evropského týdne mobility, na Den bez aut 22. září, připravila škola pěší den. Škola také směrem k rodičům uspořádala informační kampaň „Děti učí rodiče“.

Úspěchy projektu

  • nový úložný prostor pro kola
  • úprava vodorovného značení a instalace dočasného dělicího ostrůvku na křižovatce Voskovcova x Wassermannova (2017)
  • rozšíření přechodu pro chodce v ulici Voskovcova
  • rekonstrukce křižovatky U Akátů x V Remízku
  • rozsáhlá úprava pěších cest přes ulici Wassermanova a přilehlé obytné zóny