O programu

  • vytváříme bezpečnější cesty
  • zklidňujeme dopravu
  • vysvětlujeme dětem, proč je dobré chodit do školy pěšky
  • podporujeme děti v samostatnosti na cestách do školy
  • pomáháme školám ve svém okolí vytvářet pro děti zdravé prostředí

Děti potřebují pohyb, dopřejme jim ho.

Děti patří k nejzranitelnějším účastníkům dopravního provozu. Okolí škol, kde se nejčastěji pohybují, by proto mělo být přehledné a přizpůsobené tak, aby děti mohly chodit do školy samy a rodiče se o ně nemuseli bát. Hledáme se školami bezpečnější dopravní řešení.

 

Děti si zaslouží,
abychom jim naslouchali.

Zprostředkováváme komunikaci mezi dětmi, rodiči a školou na jedné straně a úřady na straně druhé. Pomáháme dětem aktivně spoluvytvářet prostor, kde žijí.

Děti chtějí být samostatné,
podpořme je v tom.

Pomáháme školám nastavit si taková pravidla, aby děti rády chodily do školy pěšky nebo jezdily na koloběžce či na kole. Připravujeme s nimi školní plán mobility. Snažíme se odstranit jeden z hlavních důvodů, proč rodiče vozí děti do školy autem – strach o jejich bezpečí.

Co se povedlo

Dopravní nehody v okolí škol: nejvíce v Prostějově, nejméně v Ústí nad Labem

Nezisková organizace Pěšky městem se dlouhodobě zabývá dopravní situací v okolí škol. Díky podpoře Ministerstva životního prostředí a ve spolupráci s odborníky na sociologii, antropologii a sociální geografii se pustila do rozsáhlého průzkumu, který si klade za cíl zmapovat hlavní problémy, obavy a bariéry ovlivňující volbu dopravy do škol. Cílem je především usnadnit školám a obcím snahu o zklidnění dopravy a podporu udržitelné…

Číst více

Co se povedlo

ZŠ Solidarita bude mít Školní plácek

Školní rok 2023/24 pro děti ze ZŠ Solidarita začne zvesela, škola pro ně ve spolupráci s městskou částí Praha 10 a Kreativní Prahou chystá bohatý kulturní a zábavný program. Ulice mezi školou a parkem se promění v místo pro setkávání, hru a komunitní život. Nepříjemný a nebezpečný úsek ulice se promění na ŠKOLNÍ PLÁCEK. Základní škola Solidarita v pražských Strašnicích s námi prošla projektem…

Číst více

Co se povedlo

Neúnosnou dopravní situaci před pražskými školami zklidní program Bezpečné cesty do školy

Celkem tři pražské školy či školky, které podají přihlášku do 24. února 2023, budou vybrány k účasti v programu Bezpečné cesty do školy. Organizace Pěšky městem jim ve spolupráci s dopravními odborníky poté pomůže navrhnout a zrealizovat nové dopravní řešení šité na míru dané škole. Program pomáhá řešit neúnosnou dopravní situaci v okolí škol, která děti dennodenně ohrožuje. Na mnohých místech…

Číst více

Co se povedlo

Začal školní rok. Školy se inspirují zahraničním fenoménem tzv. školních ulic a Playstreet.

Děti proplétající se mezi přijíždějícími vozy, všudypřítomné zplodiny, zmatek a stres. Na nebezpečné situace, které zatěžují dopravu a významně ovlivňují fyzické i duševní zdraví školáků se již od roku 2002 zaměřuje projekt Bezpečné cesty do školy. Ten prosazuje mimo jiné trend tzv. školních ulic, který je častější praxí v zahraničí. Tisková zpráva organizace Pěšky městem z 6. 9. 2022 Například v Paříži mají…

Číst více

Co se povedlo

Školní ulice přináší hlavně bezpečí, vzkazují rodiče i děti 

První dubnové pondělí se ulice Nechanského v Praze 6, kde se nachází škola a školka, proměnila. Místo aut parkujících po obou stranách ulice, vjíždějících a vyjíždějících do úzkého prostoru před školními vraty se ulice zaplnila pěšími a cyklisty. Díky naší spolupráci s Prahou 6 i odborem dopravy pražského Magistrátu zde vznikla další školní ulice.  Vjezd pro automobily byl omezen v době od…

Číst více

Co se povedlo

Věčný problém v  Ječné – kdy bude zastávka Štěpánská bezpečnější? 

Říci o tramvajové zastávce Štěpánská, obzvláště jejím nástupním ostrůvku směrem na I. P. Pavlova, že není příjemný a bezpečný, je spíše eufemismus. Uspořádání prostoru zde rozhodně neodpovídá principu „odpouštějícího” uspořádání, které počítá s chybami řidičů a minimalizuje jejich následky a které jako jedno z opatření snižující nehodovost definuje Národní strategie BESIP 2021-2030. Smutným důkazem je mimo jiné smrtelná nehoda s chodcem ze začátku…

Číst více

Co se povedlo

Proč je důležité u škol budovat bezpečné cesty pro pěší?

Na sklonku léta 2020 v blízkosti Základní školy V Remízku na Barrandově proběhly dvě rozsáhlé stavební úpravy, které zvyšují bezpečnost a komfort chodců. Vhodné stavební uspořádání dopravního prostoru je nezbytné, aby se chodci (nejen děti) cítili v ulicích bezpečně a pěší doprava byla jejich první volba. Chodit je přirozené a zdravé. Chůze prospívá fyzické i psychické kondici a podporuje imunitu, mezilidské vztahy a posiluje vazby k místu, kde…

Číst více

Co se povedlo

Ulicí Nad Vinohradem se už zase může projít 

Na obyvatele Braníka, kteří byli zvyklí chodit ulicí Nad Vinohradem třeba do místní školy nebo školky, čekalo v květnu loňského roku nepříjemné překvapení. Už tak uzounký chodník na několika místech zcela zmizel ve prospěch parkujících vozů. Městská část zde totiž na žádost několika rezidentů vytvořila parkovací stání bez ohledu na to, že tím zcela zabrala chodník. Odbor dopravy se to dokonce snažil prezentovat jako…

Číst více

Průběh programu

Vycházíme především z názorů dětí, který zjišťujeme prostřednictvím podrobného průzkumu i analýzy dopravní situace v okolí škol. Na základě aktivní spolupráce s dětmi navrhuje dopravní projektant úpravy vytipovaných rizikových míst tak, aby byla bezpečnější. Návrhy projednává pracovní skupina složená ze zástupců školy, politiků, úředníků, policie i dalších osob rozhodujících o následné realizaci návrhů.

 

Orientační harmonogram

Podrobná metodika programu je zde.

Podporují nás

Projekt je pro naši školu velice přínosný, neboť jsme poznali pocity našich dětí při cestě do školy, posílili jsme spolupráci rodičů, školy a radnice a zvýšili zájem dětí o veřejné dění.

Blanka Kubíková, školní koordinátorka, ZŠ Solidarita

Podporují nás

Díky vaší pomoci vznikl v prosinci v rekordní době nový přechod v ulici Klausova. Přechod je velmi využíván a slyším na něj samé pozitivní ohlasy, hlavně od rodičů malých dětí, které zde mají konečně místo, kde mohou bezpečně přejít na druhou stranu silnice.

Lucie Ondroušová, školní koordinátorka programu Bezpečné cesty do školy na ŽS Klausova

Podporují nás

Zapojení naší školy do projektu iniciovali rodiče. Byla to spousta práce, ale díky spolupráci s odborníky na dopravní problematiku a díky podpoře zřizovatele, kterým je Městská část Praha 8, se nám nyní snad začíná blýskat na lepší časy. Proměna ulice před školou v pěší zónu, přátelskou vůči malým i velkým školákům, by byla pro školu výhrou.

Mgr. Petra Křížová, zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Na Slovance

Ocenění programu

Program obdržel dvě významná evropská ocenění Excellence in Road Safety (2009) a European Road Safety Awards (2010).

Kde se bude dětem chodit lépe?

Chcete vědět víc?

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na koordinátorku programu:

Blanka Klimešová

blanka.klimesova@peskymestem.cz

Bezpečné cesty do školy

Napište nám    Tento projekt podporují

    • Realizaci programu Bezpečné cesty do školy podporuje hlavní město Praha.