daffew

Školní ulice úspěšně funguje řadu let v mnoha městech. První byla otevřena v roce 1989 v italském Bolzanu, od té doby se těší oblibě ve Vídni, v LondýněPaříži a dalších městech po celém světě.
O tom, jak školní ulice ulice dělají v Tiraně hovořl architekt a urbanista Simon Batisti na konferenci Pěšky městem 2023 (záznam prezentace zde). Velkou podporu mají školní ulice také v Bratislavě.

Školní ulice se pomalu dostávají i do českých měst. Dobrou zkušenost má několik škol v Praze, Mladé Boleslavi, Dobříši, nebo Říčanech. Další města se přidávají.

 

CO JE TO ŠKOLNÍ ULICE?

Úprava dopravního režimu v bezprostředním okolí škol a školek, která spočívá v dočasném zákazu vjezdu motorovým vozidlům v době ranní špičky, nejčastěji na jednu hodinu před začátkem vyučování. Úprava je provedena dopravním značením a doplněna mobilními zábranami například v podobě dopravních kuželů.

ČEHO CHCE ŠKOLNÍ ULICE DOSÁHNOUT?

  • zajistit bezpečnější příchod dětí do školy a klidnější okolí,
  • inspirovat rodiče a děti, jak bezpečně dorazit do školy bez využití automobilu,
  • podpořit samostatnost dětí a pomoci jim osvojit si kompetence, jak se pohybovat v dopravním provozu,
  • podporovat zdravější ovzduší v blízkosti školy.

 

Aktuálně

ZŠ Solidarita bude mít Školní plácek

Školní rok 2023/24 pro děti ze ZŠ Solidarita začne zvesela, škola pro ně ve spolupráci s městskou částí Praha 10 a Kreativní…

Číst více

Aktuálně

Školní ulice přináší hlavně bezpečí, vzkazují rodiče i děti 

První dubnové pondělí se ulice Nechanského v Praze 6, kde se nachází škola a školka, proměnila. Místo aut parkujících po obou stranách…

Číst více

Aktuálně

Úspěšná školní ulice je od dubna 2022 i před ZŠ Na Dlouhém lánu

Pohyb patří k hlavním pilířům zdravého životního stylu a udržení dobré fyzické i psychické pohody. Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby děti ve školním…

Číst více

Aktuálně

Školní ulice – bezpečí, zdraví a dostatek pohybu 

Před každou školou se před začátkem vyučování pohybují stovky dětí i rodičů. V ranním spěchu se zde potkávají ti, kdo z domova vyrazili…

Číst více

Aktuálně

Školní ulice je jedno z opatření, které mohou školy využít pro zklidnění dopravy a zajištění větší bezpečnosti dětí.

Číst více

daffew