daffew

Školní ulice úspěšně funguje řadu let v mnoha městech, například v Bolzanu, ve Vídni, v Londýně nebo ve Vancouveru. Skokanem v počtu školních ulic je za poslední dobu zřejmě Paříž, kde jich od roku 2020 vzniklo více než 114. Školní ulice mají velkou podporu také v albánské Tiraně. Školní ulice se pomalu dostávají i do českých měst. Dobrou zkušenost mají ZŠ Na Dlouhém lánuZŠ Hanspaulka z Prahy 6, ZŠ Chvaly z Dolních Počernic, ZŠ U Říčanského lesa v Říčanech nebo ZŠ Plzeň-Božkov. V pilotním režimu ji vyzkoušeli také na Zbraslavi nebo v Třebíči. Další školní ulice se připravují například v Mladé Boleslavi.

 

CO JE TO ŠKOLNÍ ULICE?

Úprava dopravního režimu v bezprostředním okolí škol a školek, která spočívá v dočasném zákazu vjezdu motorovým vozidlům v době ranní špičky, nejčastěji na jednu hodinu před začátkem vyučování. Úprava je provedena dopravním značením a doplněna mobilními zábranami například v podobě dopravních kuželů.

ČEHO CHCE ŠKOLNÍ ULICE DOSÁHNOUT?

  • zajistit bezpečnější příchod dětí do školy a klidnější okolí,
  • inspirovat rodiče a děti, jak bezpečně dorazit do školy bez využití automobilu,
  • podpořit samostatnost dětí a pomoci jim osvojit si kompetence, jak se pohybovat v dopravním provozu,
  • podporovat zdravější ovzduší v blízkosti školy.

 

Co se povedlo

ZŠ Solidarita bude mít Školní plácek

Školní rok 2023/24 pro děti ze ZŠ Solidarita začne zvesela, škola pro ně ve spolupráci s městskou částí Praha 10 a Kreativní Prahou chystá bohatý kulturní a zábavný program. Ulice mezi školou a parkem se promění v místo pro setkávání, hru a komunitní život. Nepříjemný a nebezpečný úsek ulice se promění na ŠKOLNÍ PLÁCEK. Základní škola Solidarita v pražských Strašnicích s námi prošla projektem…

Číst více

Co se povedlo

Školní ulice přináší hlavně bezpečí, vzkazují rodiče i děti 

První dubnové pondělí se ulice Nechanského v Praze 6, kde se nachází škola a školka, proměnila. Místo aut parkujících po obou stranách ulice, vjíždějících a vyjíždějících do úzkého prostoru před školními vraty se ulice zaplnila pěšími a cyklisty. Díky naší spolupráci s Prahou 6 i odborem dopravy pražského Magistrátu zde vznikla další školní ulice.  Vjezd pro automobily byl omezen v době od…

Číst více

Co se povedlo

Úspěšná školní ulice je od dubna 2022 i před ZŠ Na Dlouhém lánu

Pohyb patří k hlavním pilířům zdravého životního stylu a udržení dobré fyzické i psychické pohody. Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby děti ve školním věku měly alespoň 60 minut střední až intenzivní pohybové aktivity denně. Toto doporučení v ČR však splňuje jen 20 % dětí. Pod pojmem fyzická aktivita si přitom nemusíme představit jen sportovní výkony, ale patří sem i mnoho běžných…

Číst více

Co se povedlo

Školní ulice – bezpečí, zdraví a dostatek pohybu 

Před každou školou se před začátkem vyučování pohybují stovky dětí i rodičů. V ranním spěchu se zde potkávají ti, kdo z domova vyrazili pěšky, přijeli veřejnou dopravou nebo přijeli autem. Jedním z možných řešení dopravního zmatku před školami je tzv. „školní ulice“. Od 4. 4. 2022 ji mají i u ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu v Praze 6. Tisková zpráva organizace Pěšky městem, z.…

Číst více

Co se povedlo

Školní ulice je jedno z opatření, které mohou školy využít pro zklidnění dopravy a zajištění větší bezpečnosti dětí.

Číst více

daffew