Školní ulice

1. Zmapujte současný stav

Ptejte se dětí i rodičů, jak se dopravují do školy, zjistěte, kudy nejčastěji chodí, co jim vadí, co by si přáli. Pojmenujte problémy. Když budete dobře znát výchozí stav, navrhnete opatření správně a bude se vám lépe vyhodnocovat.
Najděte si spojence – dejte dohromady skupinu, která bude na zavedení školní ulice spolupracovat. Zapojte školu, rodiče i radnici. Pokuste se na svou stranu získat také rezidenty nebo místní provozovny. Rozdělte si úkoly a sestavte harmonogram.

2. Spojte se s odborníkem

Vyhledejte odborníka, který vám pomůže školní ulici navrhnout. Dobře připravený návrh výrazně usnadní projednávání a získání potřebných povolení.
Návrh projednejte s dopravním projektantem nebo architektem, se zástupcem odboru dopravy, radním nebo starostou a Policií ČR.
Nezapomeňte opatřit vhodné mobilní zábrany a zároveň zachovat možnost vjezdu pro vozidla integrovaného záchranného systému nebo rezidenty.

3. Vysvětlujte a informujte

Dobrá komunikace je základem úspěchu! Buďte pozitivní, upozorňujte na výhody, jaké školní ulice přinese pro bezpečí a zdraví dětí. Zkuste zdůrazňovat spíše to, že se ulice OTEVŘE dětem, než že bude ZAVŘENÁ pro automobily.
Připravte pro děti a rodiče doporučení, které cesty do školy jsou bezpečné a kde si mají dát obzvláště pozor (Dobré cesty). Pokuste se najít místo dále od školy, kde mohou zaparkovat ti, kteří z nějakého důvodu autem přijet potřebují. Připomínejte rodičům výhody aktivního pohybu dětí pro jejich zdraví i psychickou pohodu. Využijte všechny dostupné způsoby, jak rodiče kontaktovat – nástěnky, elektronická žákovská knížka, e-maily, webové stránky školy, třídní schůzky atd.
Nezapomeňte na obyvatele okolních domů. Informujte je prostřednictvím letáků nebo radničních novin. O připravovaném režimu školní ulice informujte v dostatečném předstihu a opakovaně.

Inspirovat se můžete v sekci Materiály ke stažení.

4. Otevřete školní ulici

Užijte si otevření školní ulice jako malou oslavu. Pozvěte rodiče, sousedy, politiky i úředníky, novináře. V prvních týdnech je nezbytný každodenní dozor u mobilních zábran, který zajistí dodržování režimu školní ulice a vysvětlovat smysl opatření.

Podívejte se, jak na to šli třeba ve Zbraslavi:

5. Sledujte dopad a oslavujte úspěchy

Pozorujte, jaké změny školní ulice přináší. Dejte novému opatření čas, než si na něj uživatelé zvyknou a získávejte průběžně zpětnou vazbu. Ptejte se dětí, rodičů, učitelů, sousedů, pejskařů. Porovnejte stav před a po zavedení školní ulice. Podle nových zjištění lze před trvalým či stavebním řešením návrh upravit. Oslavte úspěchy, pochvalte sebe a všechny, kdo se zavedení opatření podíleli.