Školní ulice

1. Zmapujte současný stav

Ptejte se dětí i rodičů, jak se dopravují do školy, zjistěte, kudy nejčastěji chodí, co jim vadí, co by si přáli. Pojmenujte problémy, sledujte bariéry a motivace. Zmapujte odkud a jak děti do školy přichází, zda je vhodně nastavena veřejná doprava, kde jsou hlavní nebezpečná místa. Zdokumentujte situaci před školou (dopravní průzkumy, fotodokumentace). Když budete dobře znát výchozí stav, navrhnete opatření správně a bude se vám lépe vyhodnocovat.
Najděte si spojence – dejte dohromady skupinu, která bude na zavedení školní ulice spolupracovat. Zapojte školu, rodiče i radnici. Pokuste se na svou stranu získat také rezidenty nebo místní provozovny. Rozdělte si úkoly a sestavte harmonogram.

2. Spojte se s odborníkem

Vyhledejte odborníka, který vám pomůže školní ulici navrhnout. Dobře připravený návrh výrazně usnadní projednávání a získání potřebných povolení.
Návrh projednejte s dopravním projektantem nebo architektem, se zástupcem odboru dopravy, radním nebo starostou a Policií ČR.
Nezapomeňte opatřit vhodné mobilní zábrany a zároveň zachovat možnost vjezdu pro vozidla integrovaného záchranného systému a výjezdu rezidenty.

Nabídněte místo dále od školy, kde mohou zaparkovat ti, kteří z nějakého důvodu autem přijet potřebují, a odkud je cesta do školy bezpečná.

Školní ulice zdaleka neřeší všechna problémová místa, která děti cestou do školy musí překonat. Věnujte pozornost celkovému zvýšení bezpečnosti pro pěší a cyklisty v širším okolí školy.

Pilotní režim je dobré stanovit minimálně na jeden měsíc, aby si na něj uživatelé měli šanci zvyknout a aby byl dostatek času na vyhodnocení.

3. Vysvětlujte a informujte

Dobrá komunikace je základem úspěchu! Využijte co nejvíce možností, jak dát o zahájení opatření vědět. Buďte pozitivní, upozorňujte na výhody, jaké školní ulice přinese pro bezpečí a zdraví dětí. Zkuste zdůrazňovat spíše to, že se ulice OTEVŘE dětem, než že bude ZAVŘENÁ pro automobily.
Připravte pro děti a rodiče doporučení, které cesty do školy jsou bezpečné a kde si mají dát obzvláště pozor (Dobré cesty). Připomínejte rodičům výhody aktivního pohybu dětí pro jejich zdraví i psychickou pohodu. Využijte všechny dostupné způsoby, jak rodiče kontaktovat – nástěnky, elektronická žákovská knížka, e-maily, webové stránky školy, třídní schůzky atd.
Nezapomeňte na obyvatele okolních domů. Informujte je prostřednictvím letáků nebo radničních novin. O připravovaném režimu školní ulice informujte v dostatečném předstihu a opakovaně.

Inspirovat se můžete v sekci Materiály ke stažení.

4. Otevřete školní ulici

Užijte si otevření školní ulice jako malou oslavu. Pozvěte rodiče, sousedy, politiky i úředníky, novináře. V prvních týdnech je nezbytný každodenní dozor u mobilních zábran, který zajistí dodržování režimu školní ulice a vysvětlovat smysl opatření.

Podívejte se, jak na to šli třeba ve Zbraslavi:

5. Sledujte dopad a oslavujte úspěchy

Dejte novému opatření čas, než si na něj uživatelé zvyknou a získávejte průběžně zpětnou vazbu. Pozorujte, jaké změny školní ulice přináší. Ptejte se dětí, rodičů, učitelů, sousedů, pejskařů.

Zkuste se předem připravit na možné negativní reakce, nabídněte všem uživatelům jedno důvěryhodné místo, kam se mohou obrátit se svými dotazy a obavami.

Porovnejte stav před a po zavedení školní ulice podle různých kritérií Změnil se způsob dopravy dětí? Změnil se způsob využití veřejného prostoru?

Oslavte úspěchy, pochvalte sebe a všechny, kdo se zavedení opatření podíleli. Poučte se z neúspěchů. Podle nových zjištění lze před trvalým či stavebním řešením návrh upravit.