Školní ulice

Celodenní workshop se bude konat ve čtvrtek 24. 11. 2022 v Eventovém centru Sněmovní 7. Dopoledne se můžete těšit na prezentace odborníků, kteří mají k tématu co říct, odpoledne nás čeká panelová diskuse se školami a městy, kde s tím mají zkušenost.

Workshop je určený školám, veřejné správě či zástupcům rodičovských a občanských iniciativ.

Kapacita workshopu je nyní již naplněna a není možné se přihlásit k osobní účasti. 

Pokud jste se na workshop nedostali, nezoufejte. Budeme pořizovat záznam akce, který po zpracování dáme k dispozici.

 

Na koho se můžete těšit

 • Ing. Květoslav Syrový

  dopravní projektant

  Jak vytvořit bezmotorovou zónu u školy? Dosavadní praxe ukazuje, že zajistit bezpečnost provozu bezprostředně v okolí škol znamená nikoliv jen automobilový provoz zklidnit, ale maximálním možným způsobem ho omezit nebo nejlépe vyloučit. Jaké jsou možnosti a jak fungují již realizované školní ulice, přiblíží jeden z jejich zpracovatelů.
 • MgA. Ondřej Synek 

  architekt a urbanista

  Jak různé druhy dopravy s ovlivňují podobu veřejného prostoru a jeho užívání? Jak kvalita veřejného prostoru ovlivňuje sociální interakce a chování lidí?

 • Mgr. Karolína Klímová

  Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy

  Cesta od příkladu dobré praxe z Vídně do realizace školní ulice v pražských podmínkách. Překážky, které byly překročeny, a ty, které bylo třeba podlézt a pak se zase narovnat. Kdo může za to, že se školní ulice v Praze uhnízdila a množí se.

 • MgA. Kristýna Kočová

  Kreativní Praha

  Kreativní Praha se ve svých aktivitách kromě jiného zaměřuje na rozvoj a podporu kultury a komunitního života v celém hlavním městě. Kreativní Praha věří, že kulturní program by měl být dostupný nejen ve vnitřních prostorách, ale také venku, kde na něm může participovat široká veřejnost. Jednotlivé pražské čtvrti jsou svým kulturním charakterem rozmanité a tuto rozmanitost se Kreativní Praha snaží aktivně podporovat skrze řadu projektů – Kulturní KOMPAS, Pražské židle a stolky, Pražské plácky aj. Často se jedná o jednoduché a finančně nenáročné kroky, které mohou vést k přeměně fyzického prostoru poměrně rychle, a mohou mít výrazný dopad na fungování místa a budování vztahu s tímto místem.

 • Mgr. Blanka Klimešová

  Pěšky městem, z. s.

  Cesta do školy je příležitost. Může nám a našim dětem pomoct nastartovat den, nabízí nám společné zážitky i důležité zkušenosti. Je potřeba, aby byla pro děti bezpečná. Školní ulice je jedna z možností, jak tomu pomoci. Kde se vzala, co to znamená, jak to dělají ve světě a jaké zkušenosti jsou u nás? Co ještě školy mohou udělat, aby děti podpořily v samostatnosti a zdravém dopravním chování.

 • ŠKOLA, KAM SE CHODÍ PĚŠKY

  Panelová diskuse

  Konkrétní zkušenosti z pohledu vedení škol, rodičů i zástupců státní správy či samosprávy. Zkušenosti nejen se školní ulicí přijde sdílet:

  Renata Riedlová, ředitelka ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu,

  Martina Galušková, zástupce spolku rodičů ze ZŠ Hanspaulka,

  Michaela Bernardová, bývalá místostarostka MČ Praha Zbraslav

  a další…

Workshop podpořili

 • Eventové centrum Sněmovní 7