ZŠ Solidarita bude mít Školní plácek

Školní rok 2023/24 pro děti ze ZŠ Solidarita začne zvesela, škola pro ně ve spolupráci s městskou částí Praha 10 a Kreativní Prahou chystá bohatý kulturní a zábavný program. Ulice mezi školou a parkem se promění v místo pro setkávání, hru a komunitní život. Nepříjemný a nebezpečný úsek ulice se promění na ŠKOLNÍ PLÁCEK.

Základní škola Solidarita v pražských Strašnicích s námi prošla projektem Bezpečné cesty do školy. Zmapovali jsme společně cesty dětí, identifikovali nebezpečná místa díky precizní práci projektanta Květoslava Syrového jsme předložili řadu návrhů na stavební úpravy rizikových míst. V pokročilém stadiu příprav je hlavně křižovatka „u divadla“ (Solidarity x Dvouletky), po jejíž úpravě místní volají již dlouho.

Jedním z identifikovaných nebezpečných míst je ulice Brigádníků mezi předprostorem školy a parkem, kde dochází k nebezpečnému jednání řidičů, kteří často ohrožují procházející děti.

Dlouhodobým cílem školy je zklidnění tohoto úseku, aby byla zajištěna větší bezpečnost všech, kteří sem míří pěšky, na kole, na koloběžce či ze stanice MHD. V průběhu září si bude škola i místní obyvatelé díky festivalu Školní plácek vyzkoušet změnu. Uvolněný prostor zaplní sousedský sousedské happeningy, divadelní představení, filmové projekce, koncerty a jiné akce.

Z dopravního hlediska se bude se jednat o uzavření krátkého úseku ulice Brigádníků pro veškerou motorovou dopravu. Zvýšení bezpečnosti dětí na cestách do školy podpoří také nový přechod pro chodce před školou a další prvky, které budou potvrzovat zklidněný charakter zóny 30 v ulicích Solidarity a Dvouletky. Pro řidiče budou vyhrazena místa v ulici V Olšinách, mohou také zaparkovat v ulici Solidarity u hrany chodníku nebo na vyznačených zónách placeného stání, kde je parkování mezi 6 a 8 hodinou zdarma.

 

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás