17. 5.  se sešla pracovní skupina. Děti zástupcům městské části a dalších institucí představily výsledky dotazníkového šetření a mapování cest do školy – podívejte se na jejich prezentaci pod tlačítkem níže.

Školní mapa (ZŠ Solidarita) ukazuje hlavní pěší cesty dětí a nebezpečná místa, které na nich vnímají, čísla uvádí četnost zmínění.

Dopravní průzkum u školy proběhl podle harmonogramu začátkem června 2022. Děkujeme dětem za spolupráci. Foto K. Syrový a archiv PM.