V září 2023 bude ŚKOLNÍ PLÁCEK. Podrobnější program již brzy. Těšte se!

17. 5.  se sešla pracovní skupina. Děti zástupcům městské části a dalších institucí představily výsledky dotazníkového šetření a mapování cest do školy – podívejte se na jejich prezentaci pod tlačítkem níže.

Školní mapa (ZŠ Solidarita) ukazuje hlavní pěší cesty dětí a nebezpečná místa, které na nich vnímají, čísla uvádí četnost zmínění.

Dopravní průzkum u školy proběhl podle harmonogramu začátkem června 2022. Děkujeme dětem za spolupráci. Foto K. Syrový a archiv PM.

Škola se úspěšně zapojila do celostátní výzvy PĚŠKY DO ŠKOLY, na zahájení se dokonce přijela podívat Česká televize.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/222411010100916/cast/934478/

Úspěchy projektu

Úprava přerostlé zeleně u přechodů, která bránila v rozhledu

Obnovení vodorovného značení na přechodu u školy