V září 2023 zde probíhala akce ŚKOLNÍ PLÁCEK. Vyhodnocení dopadu na dopravní situaci i vnímání veřejného prostoru zde.

Školní plácek probíhal v období 4. – 24. 9. 2023. Ulice Brigádníků v krátkém úseku mezi školou a parkem byla v té době zcela uzavřena pro automobilový provoz a vyhrazena pro kulturní a komunitní akce. V průběhu akce se v prostoru školního plácku kromě organizovaného programu spontánně scházeli dospělí i děti, trávili zde volný čas, škola prostor využívala také k venkovní výuce. Plácek nabídnul dětem bezpečný prostor při cestách do školy i další možnost k pobytu venku, prostor využívali rodiče i ostatní dospělí. Opatření vzbudilo debatu o současném i budoucím uspořádání dopravy v oblasti sídliště Solidarita. Místní upozorňovali na dlouhodobě neřešené palčivé problémy, jako je především nebezpečná křižovatka Solidarity x Dvouletky a nadměrný tranzit územím. V průběhu akce školní plácek se uskutečnila dvě setkání s veřejností, druhé za účasti zástupců městské části Praha 10. Pro zachování školního plácku se v dotazníkovém šetření vyslovilo 55 % respondentů, časově omezená uzavírka ve smyslu školní ulice by pravděpodobně měla ještě širší podporu.

Výsledky dotazníkového šetření a mapování cest do školy, jak je děti představily v květnu 2022 pracovní skupině, jsou shrnuty v prezentaci pod tlačítkem níže.

Školní mapa (ZŠ Solidarita) ukazuje hlavní pěší cesty dětí a nebezpečná místa, které na nich vnímají, čísla uvádí četnost zmínění.

Dopravní průzkum u školy proběhl podle harmonogramu začátkem června 2022. Děkujeme dětem za spolupráci. Foto K. Syrový a archiv PM.

Škola se úspěšně zapojila do celostátní výzvy PĚŠKY DO ŠKOLY, na zahájení se dokonce přijela podívat Česká televize.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/222411010100916/cast/934478/

Úspěchy projektu

Úprava přerostlé zeleně u přechodů, která bránila v rozhledu

Obnovení vodorovného značení na přechodu u školy