Ve spolupráci se školou probíhá úvodní analytická fáze projektu.