Škola byla do programu vybrána v březnu 2021. V červnu proběhla prezentace výsledků dotazníkového šetření a mapování.

Děti zmiňovaly tato nebezpečná místa:

  • přechod přímo před školou
  • přechod a podchod přes ul. Ke Stáčírně u Litochlebského nám. 
  • křižovatka Ke Stáčírně x Květnového vítězství
  • křižovatka Türkova x Květnového vítězství
  • křižovatka Květnového vítězství x Benkova
  • dvě opuštěná a neudržovaná parkoviště vedle ul. Türkova s vraky aut a neudržovanou cestu okolo nich
  • úzký chodník v ul. Ledvinova

Dopravní průzkum, září 2021