Představení prvního návrhu dopravní studie proběhlo 9. 11. 2021. Návrhy jsou dále projednávány s Dopravním podnikem, Policií ČR a především s městskou částí Praha 11 ve snaze najít schodu. Dočasná verze dopravní studie zde.

Škola byla do programu vybrána v březnu 2021. V červnu proběhla prezentace výsledků dotazníkového šetření a mapování.

Děti zmiňovaly tato nebezpečná místa:

  • přechod přímo před školou
  • přechod a podchod přes ul. Ke Stáčírně u Litochlebského nám. 
  • křižovatka Ke Stáčírně x Květnového vítězství
  • křižovatka Türkova x Květnového vítězství
  • křižovatka Květnového vítězství x Benkova
  • dvě opuštěná a neudržovaná parkoviště vedle ul. Türkova s vraky aut a neudržovanou cestu okolo nich
  • úzký chodník v ul. Ledvinova

Dopravní studie

Návrhy dopravní studie byly projednány s dotčenými orgány a institucemi ( MČ Praha 11, PČR, TSK, ROPID aj.) a v konsenzuální podobě předloženy Magistrátu hl. m. Prahy k realizaci z rozpočtové položky BESIP.

Dopravní studie zpracovává návrhy pro tato problematická místa: