Za nejproblémovější označily děti nepřehledné přechody v Terronské a Sukově ulici, přechody na ulici Čsl. armády, přecházení Vítězného náměstíprostor u výjezdu ze školního dvora (podrobnosti viz Žákovská prezentace výsledků mapování a dopravního průzkumu). Na přechodech v okolí školy proběhl rozsáhlý dopravní průzkum, který prováděli žáci ve spolupráci s projektantem a městskou policií.

První z doprovodných projektových aktivit pro děti byl Reflexní den. Děti dorazily do školy vybavené nejrůznějšími reflexními materiály a doplňky a připomněly si tak, jak je důležité být v dopravním provozu dobře vidět. Dále proběhla akce „Vyměňte auto za nohy“ a ve spolupráci s rodiči a portálem Chodci sobě se před školou uskutečnil happening za „Za hezčí náměstíčko“. Jeho cílem bylo rozpoutání diskuze na téma prázdný prostor před školou a vytvoření návrhů na jeho vylepšení.

 

Škola se s úspěchem zapojila do akce Pěšky do školy (v r. 2018 a 2019). V roce 2018 se školní reportáž o pěším dnu umístila na 3. místě v soutěži školních reportérů

Úspěchy projektu

  • přístřešek pro kola a koloběžky
  • zjednosměrnění ulic Sukova a Čkalova
  • změna dopravního značení, které zklidňuje provoz na křižovatce nám. Svobody x ul. V. P. Čkalova