Díky zapojení do projektu chce škola zlepšit dopravní bezpečnost v okolí školy, ale také zlepšit podvědomí a chování rodičů i veřejnosti v okolí školy. Vedení školy by chtělo zlepšit podmínky pro ekologickou cestu do školy na kole nebo koloběžce. Projekt probíhá současně s revitalizací hřiště a parku.

V září se škola zapojila do akce Pěšky do školy a uspořádala pro děti sportovní dopoledne.

Vytipovaná nebezpečná místa:

 • přecházení u městského úřadu křižovatka Dolnoměcholupská x U Střediska
  Navrhujeme bezpečnější přechod se stavebním ostrůvkem, návrh bude zaslán formou žádosti na Magistrát hl. m. Prahy.
 • ulice V Dolinách a obytná zóna vč. křižovatky U Svornosti x V Dolinách a Za Kovárnou x Ke Dráze
  Komunikace jsou ve správě městské části, jejich rekonstrukce proto nemůže být hrazena z rozpočtové položky BESIP MHMP. Návrhy je vhodné spojit s projektem revitalizace  návsi a parku.
 • přechod přes Kutnohorskou u školy
  V první fázi navrhujeme instalovat úsekové měření rychlosti a dopravní kamery pro prověření respektování světelné signalizace. V případě potřeby je možná zvýšená ochrana chodců díky stavebnímu ostrůvku. Stavební úpravy je možné spojit s projektem revitalizace návsi.
 • přechod u zastávky Kutnohorská
  Stávající přechod u zastávky byl v nedávné době rekonstruován, připravuje se projekt pro stavební ostrůvek v přechodu. Dopravní studie navrhuje přesun zastávek na pozici vhodnější vzhledem k pěším vazbám. Návrh dále obsahuje možné využití stávající lávky pro pěší stezku. Obojí bude dále řešeno s městskou částí, Magistrátem hl. m. Prahy a investorem zástavby, .

Dopravní studie dále zpracovává návrh na bezpečnější řešení čtyř přechodů pro chodce přes ulici Kutnohorská.

Součástí dopravní studie je také návrh přístřešku pro kola a koloběžky. O instalaci městská část zažádala TSK dne 5. 2. 2021.