Díky zapojení do projektu chce škola zlepšit dopravní bezpečnost v okolí školy, ale také zlepšit podvědomí a chování rodičů i veřejnosti v okolí školy. Vedení školy by chtělo zlepšit podmínky pro ekologickou cestu do školy na kole nebo koloběžce. Projekt probíhá současně s revitalizací hřiště a parku.

V září se škola zapojila do akce Pěšky do školy a uspořádala pro děti sportovní dopoledne.

Vytipovaná nebezpečná místa:

  • přecházení u městského úřadu, křižovatka Dolnoměcholupská x U Střediska
  • ulice V Dolinách a obytná zóna vč. křižovatky U Svornosti x V Dolinách
  • Za Kovárnou x Ke Dráze
  • přechod přes Kutnohorskou u školy
  • přechod u zastávky Kutnohorská