Škola je zapojená do mezinárodního programu Ekoškola a dopravě se věnuje již dlouho. Učitele, děti i rodiče trápí hlavně chybějící pěší propojení od nejbližší autobusové zastávky Klárův ústavnebezpečné situace ráno před školou. Škola vzdělává děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které dojíždí z celé Prahy.

Pracovní skupina se shodla, že dopravní studie navrhne opatření pro zvýšení bezpečnosti na těchto místech:

Pěší den

1. října se ve škole konal pěší den. Ke škole se děti vydaly ve třech skupinkách v doprovodu pedagogů. Místa srazu pečlivě vybraly a na pěší den se dobře připravily. Nejenže vytvořily krásný plakát, který pověsily u dveří školy, ale hlavně si společně povídaly o tom, proč by měly do školy přicházet pěšky. Cestou pak byla vhodná příležitost zopakovat, jak se chovat na ulici a hlavně na co je potřeba dát pozor. Aby byly jejich cesty do školy ještě o trochu bezpečnější, dostaly děti reflexní zvířátka k zavěšení na batoh. Na školním hřišti pak ranní procházku zakončily písničkou o stromech, díky kterým je okolí jejich školy nejen krásnější, ale i zdravější.

 

Projednanou dopravní studii předal žákovský ekotým panu místostarostovi Prahy 4 Ing. Zdeňku Kovaříkovi dne 6. 12. 2019. Pan místostarosta přislíbil, že nestavební úpravy na nejnebezpečnějších místech, tedy na křižovatkách Ružinovská x Vídeňská a Ružinovská x Pod Krčským lesem, MČ projedná v dohledné době. Stanovení dočasné úpravy by mohla MČ vydat do června 2020. Návrhy stavebních úprav musí schválit zastupitelstvo, v případě kladného stanoviska bude MČ žádat o jejich realizaci PS BESIP při pražském Magistrátu.

 

Úspěchy projektu

V létě 2020 by v ulici Ružinovská zřízen provizorní přechod, který usnadní cestu ze zastávky autobusu.