Školu v pražských Stodůlkách trápí především situace u vjezdu do školního areálu. Ulice u vjezdu je slepá, takže všichni, kdo přijedou do školy autem, se otáčí před vraty nebo přímo v areálu školy. Děti, které jsou pěšky přes ulici Jánského, mohou jít buď neosvětleným podchodem se strmým schodištěm nevhodným pro kočárky, nebo po nedaleké rampě, kde zase chybí bezpečný přechod. Děti, které přijedou autobusem, nebo přichází z domů za ulicí Červeňanského vnímají jako nebezpečné přecházení u konečné autobusu.

Na základě podnětů od dětí byla v dopravní studii řešena tato nebezpečná místa:

ooo

Návrhy na stavební úpravu podle dopravní studie byly schválen pracovní skupinou BESIP při MHMP k přípravě podrobné projektové dokumentace v květnu 2020.

Dále se projekt na základě podnětů od dětí a rodičů zabýval těmito místy:

  • vjezd do školy z ul. Klausova – předáno k řešení městské části Praha 13
  • podchod u hlavního vchodu do školy – bylo zprovozněno osvětlení

Dopravní studii převzala 18. 12, 2019 za městskou část místostarostka doktorka Marcela Plesníková. Paní místostarostka řekla, že bezpečnost dětí by měla být vždy na prvním místě a spolu s dalšími zástupci městské části přislíbili podniknout kroky potřebné ke včasné realizaci navržených opatření.

oooo

Úspěchy projektu

Nový přechod pro chodce, ZŠ Klausova, Praha 13

V prosinci 2019 byl v urychleném režimu zřízen nový přechod v ulici Klausova, kde právě probíhala souvislá úprava komunikace. Vše je stavebně připravené, ale zatím bohužel chybí odpovídající dopravní značení. Přechod ale i tak slouží dobře a chodci jej využívají.

 

Začátkem roku 2022 byly u školy instalovány stojany na koloběžky a nový cyklopřístřešek pro kola. Doufejme, že se brzy zaplní.