Škola byla vybrána do 5. ročníku programu Bezpečné cesty do školy v únoru 2015. V dubnu proběhlo na škole první setkání pracovní skupiny, v květnu děti představily výsledky mapování a dotazníkového šetření. V září žáci spolu s dopravním projektantem provedli dopravní průzkum v okolí školy, který posloužil jako podklad pro zpracování dopravní studie.

18. září Pražské matky spolu s místním sdružením Košířská cibulačka a žáky školy představili veřejnosti i zástupcům veřejné správy na sousedské slavnosti svůj záměr přeměnit nebezpečný dopravní prostor křižovatky Musílkova x Fabiánova na příjemné místo, které bude sloužit nejen automobilům, ale také chodcům (viz koncepční studie zde). V rámci setkání proběhla prezentace návrhu dopravní studie a diskuze s dopravním projektantem. Viz tisková zpráva.

Dopravní studie byla na konci listopadu 2015 předána zástupcům MČ a MHMP.

Úspěchy projektu

  • stavební úprava Nepomucké ulice
  • stavební úprava křižovatek Pod Školou x Nepomucká a Pod Školou Slávy Horníka