Sousedská slavnost v Košířích – vykročení k „zelené“ ulici

Pražské matky spolu s místním sdružením Košířská cibulačka a žáky základní školy v Nepomucké ulici představily veřejnosti i zástupcům veřejné správy na sousedské slavnosti svůj záměr přeměnit nebezpečný dopravní prostor křižovatky Musílkova x Fabiánova v pražských Košířích na příjemné místo, které bude sloužit nejen automobilům, ale také chodcům. „V předvečer otevření tunelového komplexu Blanka chceme ukázat, že městem není třeba jen projíždět jako po dálnici, ale že ulice mohou lákat také k zastavení a sousedskému klábosení,“ říká Petra Syrová, iniciátorka projektu Chodci sobě – Zelená ulice z Pražských matek.

Tisková zpráva Pražských matek ze dne 18. 9. 2015

V Praze je řada míst a komunikací, které se mnohdy nákladně rekonstruují, ale na upravených místech schází jakýkoli prvek zeleně, možnost odpočinku pro starší občany či zastavení na kus řeči v příjemném prostředí. Místní obyvatelé nejsou zvyklí vyjadřovat se k plánovaným rekonstrukcím veřejných prostranství a veřejná správa nerada naslouchá jejich požadavkům a rozhoduje často o způsobu využití nemalých finančních investicí bez zapojení veřejnosti a předběžného průzkumu veřejného mínění. „Sousedská slavnost je proto výzvou k zahájení dialogu mezi veřejností, veřejnou správou a odborníky – architekty a projektanty – o budoucí podobě lokality, která by byla k lidem přátelská, bylo by na ni radost pohledět i pobýt v ní,“ vysvětluje Petra Syrová.

Křižovatku ulic Musílkova x Fabiánova vytipovaly jednak děti jako jedno z nebezpečných míst při analýze dopravní situace v okolí své základní školy v nedaleké Nepomucké ulici v rámci projektu Bezpečné cesty do školy, který zde organizují Pražské matky, zároveň ale o přeměnu tohoto místa – příliš rozsáhlé křižovatky bez jakékoli zeleně a se spoustou zaparkovaných aut – usiluje i občanská iniciativa Košířská cibulačka, jejímiž členkami je zároveň několik maminek dětí ze školy v Nepomucké, a nakonec byl tento občanský podnět podán úřadům i prostřednictvím webového portálu Chodci sobě.  „Spojuje se zde zájem více obyvatel změnit místo k lepšímu, což zvyšuje pravděpodobnost úspěchu,“ domnívá se Blanka Klimešová z Pražských matek, realizátorka projektu Chodci sobě.

Na zmíněné křižovatce před cukrárnou, kde proběhla sousedská slavnost a kam byli přizváni i zástupci městské části, dosud chybí jakékoli posezení. Proto si pořadatelé v rámci akce uspořádali prostor tak, jak by jim vyhovoval. Během pouliční zábavy pro děti i dospělé přítomní sousedé diskutovali se zástupci městské části, prohlíželi si výsledky mapování nebezpečných míst v okolí školy, zakreslovali své nápady a přítomným projektantem si nechali předvést možný koncept přeměny prostoru.

Pokud podpora tohoto projektu ze strany městské části potrvá, věříme, že dialog o přeměně prostoru se skutečně rozproudí a na zpracování architektonické studie, kterou Pražské matky zadají, bude veřejná správa efektivně spolupracovat s veřejností a pomůže ji nakonec i zrealizovat.

Kontakty:

Petra Syrová, petra.lukesova@prazskematky.cz
Blanka Klimešová, blanka.klimesova@prazskematky.cz

 

Projekt Chodci sobě je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Happening v Košířích podpořila také MČ Praha 5.

logo_P5_A_poz-300x120 (1)

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás