Děti v rámci projektu absolvovaly přednášku o dopravě ve městě a monitorovaly dva nebezpečné přechody v blízkosti školy. Škola vytvořila svůj plán mobility a z prostředků projektu pořídila stojany a přístřešek pro kola a koloběžky.

Ve škole proběhla školní cyklojízda, kterou pomohla zorganizovat sdružení Oživení a Auto*mat. Trasa cyklojízdy vedla okruhem od školy přes Točnou a Cholupice do Modřanské rokle, kde děti plnily různé  úkoly s dopravní tematikou, a přes písnické sídliště zpět. K cyklistům se připojil i pěší průvod prvňáčků, který za nimi dorazil k Modřanské rokli.

Úspěchy projektu

  • umístění zpomalovacích terčů a dopravního zrcadla na křižovatce Putimská x Ladislava Coňka (2012)
  • umístnění dopravního zrcadla na křižovatce K Vrtilce x Ladislava Coňka (2012)