Škola sepsala svůj plán mobility a z prostředků projektu nechala na vnitřním dvoře budovy postavit přístřešek se stojany pro kola a koloběžky. Nadále aktivně podporuje dopravní výchovu, pořádá cyklovýlety, dopravní odpoledne, která organizují starší žáci, a účastní se úspěšně dopravních soutěží.

Úspěchy projektu

  • instalace SSZ u přechodu přes Milánskou ul.
  • oprava chodníku v Lessnerově
  • přisvětlení dopravní značky Pozor, děti! na Milánské, údržba keřů u přechodu
  • zlepšení péče o schody v Milánské
  • úprava křižovatky Archimédova x Ohmova