Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy v březnu 2016.
Během května probíhalo mapování a dotazníkové šetření, 25. května se konalo setkání pracovní skupiny, kde děti představily výsledky své práce a předaly podklady dopravnímu projektantovi.

Koloděje jsou klidná městská část s téměř vesnickým charakterem. Přestože z nedalekých Klánovic jezdí frekventované příměstské vlaky do samého centra Prahy, většina obyvatel Koloděj se dopravuje za prací autem. Také obyvatelé okolních obcí projíždí Kolodějemi, kde značně narůstá dopravní intenzita obzvláště v době ranní špičky, kdy také chodí děti do školy. Většina dětí musí na své cestě do školy překonat hlavní průjezdnou komunikaci, po které projede více než 200 aut za 15 minut. Na mnoha místech v obci chybí chodníky a děti tak volí mezi nebezpečnou cestou ve vozovce a bezpečnější, ale blátivou škarpou. Přestože by téměř polovina dětí ráda jezdila do školy na kole, nejezdí v současné chvíli nikdo, protože rodiče tuto variantu považují za nebezpečnou.

Zastupitelstvo Koloděj si problematickou situaci uvědomuje a snaží se ji ve spolupráci s projektantem Ing. Petrem Novotným řešit. Dopravnímu zklidnění obce by však nejvíce pomohlo, kdyby rodiče i ostatní dospělí šli dětem příkladem a rozhodli se nechávat auta doma a více využívat například vlakového spojení do centra města. Snad by tomu mohla napomoci plánovaná vylepšená cyklostezka do Klánovic a Běchovic i zvažované bezpečné úložiště kol u vlakové zastávky v Klánovicích.

Dne 17. 6. 2016 se škola zapojila do tradiční akce Kolem kolem Koloděj organizované městskou částí a zároveň slavnostně otevřela krásnou nově rekonstruovanou školní zahradu.