Škola byla vybrána do programu BCŠ v roce 2010. Školní koordinátorkou projektu byla paní učitelka Alena Volfová, konzultantem Tomáš Hodek, projektantem Ing. Josef Kocourek.

Přípravné schůzky pracovní skupiny byly zahájeny v březnu 2010, mapování nebezpečných míst, ke kterému byly přizvány i sousední SOU a ZŠ Ohradní, skončilo v květnu, v červnu škola předala projektantovi finální mapu ke zpracování dopravní studie.

Škola ve spolupráci s Gymnáziem Postupická, Pražskými matkami a sdruženími Oživení a Auto*mat připravila v rámci Evropského týdne mobility na Den bez aut v září 2010 velkou školní cyklojízdu, které se zúčastnili i žáci z dalších středních škol a ze které se pak stala každoroční tradice.

Realizace opatření z dopravní studie

  • rozsáhlá rekonstrukce křižovatky Ohradní x Michelská
  • úprava přechodů Ohradní x Na Křivině a Ohradní u ZŠ (2017) – fin. hl. m. Praha ( BESIP)