Škola zahájila svůj projekt BCŠ na jaře 2003. Dopravní studii zpracoval tehdejší Ústav pro dopravní inženýrství, bohužel ji nemáme k dispozici.

Realizace opatření z dopravní studie

  • zúžení vozovky do jednoho pruhu u přechodu na Olbrachtově ulici v blízkosti školy
Zúžení Olbrachtovy ulice u školy do jednoho pruhu, BCŠ na ZŠ Poláčkova, foto PM