Podnět k řešení dopravní situace v ulici Ke Stírce, zejména křižovatky s ulicí Okrouhlická, dali rodiče, kteří se jménem Pražských matek obrátili na odbor dopravy MČ Prahy 8 s žádostí o zvýšení bezpečnosti dětí, které se často v těchto místech pohybují.

Pražské matky nechaly zpracovat dopravní studii (Ing. Cihlář) a na konci roku 2006 ji předaly odboru dopravy MHMP k realizaci.

Realizace opatření z dopravní studie

  • integrovaný přechod na ulici Ke Stírce u křižovatky s Okrouhlickou ul. (2008)
Úprava přechodu v ulici Ke Stírce, BCŠ v MŠ Na Pěšinách, foto PM