Škola u Kozinova náměstí se nachází v těsné blízkosti Meandrů Botiče, jednoho z krásných přírodních zákoutí Prahy. Pro děti však cesta do ní vede vždy mezi auty. Hlavním problémem se ukázala být frekventovaná Pražská ulice, která rozděluje oblast Staré Hostivaře a nenabízí bezpečná pěší propojení. Nově chodce na této ulici ohrožuje výjezd z obytného komplexu Hostivařské zahrady. Ten ústí přímo na úzký chodník, který je hlavní přístupovou cestou ke škole od sídliště Na Groši či z obytného komplexu Nové Zahradní Město, a ani řidiči, ani chodci zde nemají potřebný rozhled. Místo označila jako nebezpečné většina dětí přicházejících do školy z tohoto směru.

Dětem, které do školy docházejí ze sídliště Na Košíku, zase vadí nepřehledný přechod v Doupovské ulici. Velká část žáků označila za nebezpečné také parkoviště před školou, kam někteří rodiče přivážejí děti autem. Prostranství je poměrně úzké a kvůli vzrostlým keřům značně nepřehledné. V rámci navržené úpravy ulice před školou by bylo vhodné zpříjemnit i samotný vstup do školy, kde například chybí lavičky, a bylo by možné zde umístit i přístřešek pro kola a koloběžky. Na základě rodičovského podnětu byla do návrhů v dopravní studii zahrnuta také cesta okolo OC Hostivař, která ústí na již zmiňovanou obávanou Pražskou ulici a končí na parkovišti místního sportovního klubu.

28. listopadu 2017 byla finální podoba studie předána zástupcům školy, MČ Praha 15 a MHMP.

V lednu 2017 započaly přípravné práce na projektu Otevřené oddechové území Kozinova – Meandry Botiče (viz informace na webu MČ Praha 15), v jehož rámci má být vybudována nová cyklostezka s lávkou, která zlepší cyklistické propojení mezi Starou Hostivaří a sídlištěm Na Košíku a zajistí bezpečnější příchod ke škole ve směru od tréninkového hřiště pod OC Hostivař. (Pozn. PM: Projekt se bohužel z důvodu komplikovaných vztahů s majiteli sousedních pozemků musel předělávat, ale věříme, že na jeho realizaci opravdu dojde.)

V březnu 2017 vybrala pracovní skupina BESIP při Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP pro realizaci návrhů z dopravní studie úpravu zmíněného přechodu přes Doupovskou ulici a přechodu přes ulici K Horkám u Selského dvora.

Realizace opatření z dopravní studie

  • Přechod přes ulici K Horkám byl stavebně upraven v červenci 2019.