Průběh projektu

První setkání pracovní skupiny se konalo 12. května 2011, 26. května proběhla přednáška o dopravě ve městě a na další schůzce pracovní skupiny 8. června pak žáci prezentovali výsledky školního mapování a dopravního průzkumu a materiály předali projektantovi ke zpracování dopravní studie. Během první fáze projektu děti také zaznamenávaly údaje (délka trvání zelené/červené, intervaly, počet přecházejících/aut) o nebezpečném přechodu v blízkosti školy, žáci 8. třídy psali slohové práce o své cestě do školy atd.

25. května proběhla na škole interaktivní přednáška o dopravě ve městě a dopravním zklidňování, na které se žáci formou diskuse s dopravním projektantem dozvěděli, jakými opatřeními se dá podporovat nemotorová doprava a jaké má, zejména ve městě, výhody. V září proběhla schůzka pracovní skupiny nad konceptem dopravní studie, 20. října pak projektant představil její finální podobu. 1. 12. proběhla prezentace studie pro všechny žáky školy a předání zástupcům MČ Praha 5 a hl. města Prahy.

Školní plán mobility

V červnu se konala školní cyklojízda, která odstartovala z Palackého náměstí a trasou přes vltavské nábřeží, Barrandovský most a Prokopské údolí dojela do Jinonic ke škole. Zúčastnilo se cca 60 žáků a velké množství učitelů i rodičů. Žáci s podporou rodičů iniciovali zábavný happening s názvem „Billboardy a dětský svět“, který se uskutečnil 14. dubna 2012 na náměstí Jiřího z Poděbrad a byl reakcí na záplavu billboardů v pražských ulicích včetně Radlické v blízkosti školy. Další happening se konal přímo pod obřím světelným billboardem u přechodu přes Radlickou ulici v dubnu 2013 a zaznamenal drobný úspěch –  billboard byl zhasnut.

Úspěchy projektu

  • instalace retardérů na komunikaci v blízkosti školy (spojnice mezi školními budovami)
  • rekonstrukce přechodu přes Radlickou ulici – dělicí ostrůvek
  • V rámci projektu A máme vymalováno! děti nádherně vymalovaly odpudivý podchodu pod Radlickou ulicí u stanice metra Jinonice.