Přípravné schůzky pracovní skupiny byly zahájeny v březnu 2010, mapování nebezpečných míst v okolí školy bylo dokončeno v květnu, poté škola předala školní mapu projektantovi ke zpracování dopravní studie.

 Realizace opatření z dopravní studie

  • zpomalovací polštáře v Čentické ulici před školou
  • cyklopruh v Čentické ulici