Základní škola Zahrádka je speciální škola pro děti s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra, a to vždy s dominantním postižením mentálním. Projekt probíhá ve spolupráci s Integračním centrem Zahrada, MŠ U Zásobní zahradyMŠ Paleček.

Jako hlavní problém byl označen neodpovídající stav pěší infrastruktury v ulici U Zásobní zahrady, obzvláště vzhledem častému pohybu žáků školy na invalidním vozíku.

Vytipovaná nebepezčná místa

  • ulice U Zásobní zahrady
  • křižovatka U Zásobní zahrady x Na Parukářce u parku Parukářka
  • křižovatka U Zásobní zahrady x Na Parukářce u parku Červená skála
  • křižovatka Na Parukářce x Jana Želivského
  • pěší cesta mezi ulicemi Olšanská a Pitterova

Všechna místa jsou řešena  souborném návrhu ve variantě lokálních úprav nebo celkové rekonstrukce ulice  Na Parukářce s U zásobní zahrady.

Dosavadní úspěchy projektu

  • úprava povrchu a obnova značení na přechodu u cukrárny (Jana Želivského x Na Parukářce)
  • prořezání keřů mezi ulicemi Olšanská a Pitterova, které bránily pohybu chodců a rozhledu u ústí cesty do ul. Olšanská