Základní škola Zahrádka je speciální škola pro děti s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra, a to vždy s dominantním postižením mentálním. Projekt probíhá ve spolupráci s Integračním centrem Zahrada, MŠ U Zásobní zahradyMŠ Paleček.