Pod názvem ZŠ Filosofská se v době realizace projektu skrývaly školy dvě: objekt Filosofská a objekt Jitřní. Obě školy jsou specializované, na Filosofské je rozšířená výuka jazyků, na Jitřní zase tělesná výchova. Vzhledem k výběrovému zaměření škol sem děti cestují z větších vzdáleností, i když ty místní stále převládají. Podíl dovážených dětí je opravdu poměrně vysoký – ranní cestu do školy absolvuje autem okolo 40 % dětí. Přitom pro cestu ze školy se podíl cest autem sníží zhruba na 20 %, z čehož vyplývá, že minimálně polovina dětí, které ráno vozí rodiče autem, je schopná cestu absolvovat samostatně.

Autem se ráno do školy dopravuje 40 % dětí.

Znepokojující byla především situace před budovou ZŠ Jitřní, kde rodiče dlouhé roky usilovali o bezpečný přechod. Děti se tu ráno proplétali nejen mezi auty, ale také mezi autobusy MHD. Přechod pro chodce byly jen provizorní a tak daleko od zastávky, že jej stejně téměř nikdo nevyužíval. Většina dětí i dospělých tak přebíhala mezi čmoudícími vozidly a skrz červenobílé zábradlí. Dopravní průzkum ukázal, že dovážení dětí do školy se na dopravní zátěži ulice podílí ze 75 % (ulicí projelo 245 aut, 184 z nich zastavilo a vystupovali z nich děti). Úderem osmé hodiny intenzita automobilového provozu v Jitřní ulici rapidně klesla a odpoledne tu děti měly docela slušnou dráhu pro řádění na koloběžkách.

 

Nová podoba předprostoru školy

 

K objektu Filosofská vede komunikace, na niž je vjezd až na výjimky zakázán. Přesto sem ráno vjelo a otáčelo se zde 11, odpoledne dokonce 20 vozidel. Někteří se zákazu vjezdu přeci jen zalekli a zastavili těsně před ním, bez ohledu na to, že to v místě přechodu pro chodce. U přechodu přes Filosofskou ulici se ráno otáčelo 44 aut, 10 jich v prostoru přechodu zastavilo. Problematická a potenciálně nebezpečná se také ukázala ulice Údolní, která slouží jako tranzitní trasa paralelní k Jižní spojce, s vysokými intenzitami provozu, a kde řidiči často nedodržují povolenou rychlost.

V září se na škole konal pěší den, jehož cílem bylo ukázat rodičům i žákům, že dopravování se (nejen) do školy může být zdravé, šetrné a dokonce i velice zábavné. Pěší den byl součástí vůbec prvního ročníku akce Pěšky do školy. Škola se zapojila i v následujícím roce, kdy z pěšího dne připravila reportáž.

Předání finální podoby studie starostovi MČ Praha 4 Petru Štěpánkovi a zástupci Magistrátu hl. města Prahy proběhlo na konci listopadu 2017. Městská část zažádala o realizyci uvedených návrhů a k přípravě projektové dokumentace byla schválena místa: Údolní x Vavřenova, Vavřenova x Filosofská x KlánovaFilosofská u ZŠ. Projekt pro úpravu ulice Jitřní probíhá z nějakého důvodu mimo akce BESIP, připravovaný projekt bylo nutno několikrát přepracovat, naposledy z důvodu nesouhlasného stanoviska odboru životního prostředí (v červnu 2019). Již na jedné z pracovních skupin zaznělo, že prostranství před školou má z hlediska veřejného prostoru podobný potenciál jako například náves nebo náměstí, kde se lidé přirozeně sdružují, a zasloužilo by si vhodné architektonické zpracování. Praha 4 proto nechala připravit architektonickou studii předprostoru ZŠ Filosofská. Nově zvolená koalice na radnici Prahy 4 bohužel v úpravách nepokračuje.