Dopravní studie týkající se návrhu stavebních úprav čtyř vytipovaných lokalit

  • Lokalita 1 – ulice U Parkánu, před hlavním vchodem do budovy školy
  • Lokalita 2 – křižovatka ulic U Parkánu – Na Terase – Na Štamberku
  • Lokalita 3 – křižovatka ulic na Terase – Osinalická – Prácheňská
  • Lokalita 4 – Prácheňská – Kokořínská

 

Škola kladně hodnotila přínos projektu z hlediska dopravní výchovy pro žáky, zaměstnance školy a pro širší rodičovskou veřejnost. Škola navázala užší spolupráci s městskou částí. Děti mohly svými návrhy přispět do plánovaných úprav v MČ Praha  – Ďáblice. Vyzkoušely si vystupování na veřejnosti, obhajování vlastních názorů, schopnost argumentace a prezentaci své práce.

Městská část zatím pro zvýšení bezpečnosti lokality uskutečnila tyto kroky (viz webové stránky městské části)

  • Podání žádosti na Odbor dopravy MČ Praha 8 na zákaz vjezdu tranzitní dopravy nad 3,5 t do lokality.
  • Omezení rychlosti v lokalitě na 30 km/h.
  • Instruování strážníků městské policie k zvýšenému dohledu na lokalitu, zejména na dodržování dopravních předpisů a bezpečnost chodců
  • Pravidelné instruktáže dětí v místní ZŠ o bezpečném chování při přecházení vozovek v rámci vhodných vyučovacích přemetů.

 

Aktuálně (10/2020) se připravuje projektová dokumentace pro tato místa:

ulice U Parkánu – výběr zhotovitele, předpokládaná realizace v létě 2021

křižovatka Na Terase x Prácheňská – probíhá stavební řízení