Děti vytvořily vlastnoruční mapy rizikových míst za I. a II. stupeň, zúčastnily se monitorování nebezpečného přechodu a mnoha dalších doprovodných aktivit.

Škola vytvořila svůj plán mobility a z prostředků projektu pořídila stojany na kola a koloběžky, které  využila při velkém koloběžkovém průjezdu Horními Počernicemi. V říjnu bylo u školy slavnostně otevřeno nové dopravní minihřiště s několika semafory a silničkami.

Úspěchy projektu

  • rozsáhlá stavební úprava přechodu přes Náchodskou ulici
  • stavební úprava přechodu na křižovatce Náchodská x Stoliňská
  • zjednosměrnění Stoliňské ulice
  • úpravy prostoru před školou