Zahajovací seminář se konal v lednu 2007 na školní radě za účasti cca 25 rodičů, s mapami pracovalo asi 420 žáků. V dubnu 2007 proběhla na škole slavnostní žákovská prezentace projektu za účasti PM, místostarosty MČ, dopravního odborníka z ÚDI a zástupce odboru dopravy MHMP. Finální školní mapa byla předána Ing. Cihlářovi z ÚDI k vypracování dopravní studie. V červnu 2007 proběhla další schůzka pracovní skupiny nad návrhem dopravní studie a posléze byla studie předána k realizaci na MHMP.

Po dlouholetých jednáních školy, Pražských matek, rodičů i dětí s radnicí Prahy 1 o realizaci opatření z dopravní studie vyjednala městská část úpravu několika míst. Jedná se zejména o tramvajové zastávky u Národního divadla, vyústění Ostrovní ulice do Spálené a řešení křižovatek ulic Ostrovní x Mikulandská a Ostrovní x Voršilská.

Úspěchy projektu

  • rekonstrukce tramvajových zastávek u Národního divadla (stavební úpravy přechodů, vyčkávací ostrůvky) (2011)
  • stavební úpravy Ostrovní ul. v blízkosti Spálené (vyzvednutí plochy vozovky)
  • stavební úpravy křižovatky Ostrovní x Voršilská (rozšíření nároží, zkrácení přechodů, zvednutí plochy křižovatky) (2012)
  • stavební úpravy křižovatky Ostrovní x Mikulandská (rozšíření nároží, zkrácení přechodů, zvednutí plochy křižovatky) (2012)