Na začátku školního roku 2004 proběhlo na škole mapování, finální školní mapu zpracovala zaměstnankyně MHMP a členka organizace Pražské Matky Vendula Maráková. Následná dopravní studie Ing. Zbyňka Laubeho byla předána MHMP pro zpracování projektové dokumentace. V průběhu let 2004–2006 byla prostřednictvím TSK realizována navržená opatření.

Úspěchy projektu

  • stavební úprava křižovatky Londýnská x Rumunská: zúžení vozovky vytažením nároží a vytvoření parkovacích zálivů
  • rozsáhlá stavební úprava křižovatky Londýnská x Jugoslávská: zúžení vozovky na všech čtyřech ramenech vytažením nároží a vytvoření parkovacích zálivů, zúžení  Jugoslávské zamezilo nebezpečnému parkování aut ve dvou řadách
  • změna synchronizace SSZ v Rumunské ulici tak, aby na přechodu ke škole vznikla mezera mezi jedoucími auty, během níž děti mohou přecházet
  • zřízení přechodu se světelnou signalizací v Rumunské ul. na  nám. Míru