Hlavním realizace projektu důvodem byla ranní situace před školou ale také nebezpečné přecházení v ulici Davídkova a Na Dílcích. Rodiče již dlouho usilují o vybudování přístřešku na kola a koloběžky.

Na základě podnětů od dětí se dopravní studie věnuje těmto nebezpečným místům:

     

Doprovodné aktivity

Na výsledné podobě dopravní studie se členové pracovní skupiny shodli během podzimu 2019, škola ji předala zástupcům městské části Praha 8 k dalšímu řešení 18. 12, 2019. Pan radní Slabihoudek a Tatranský i pan Jedlička za dopravní komisi dětem i škole poděkovali za spolupráci a přislíbili, že budou usilovat o bezpečnější a přívětivější okolí školy.

Městská část se dále ve spolupráci s TSK snaží o alespoň základní úpravu nepříjemných podchodů (pod ulicí Liberecká a Střelničná). V listopadu 2019 byla zahájena jednání o možném přístřešku na jízdní kola a koloběžky (viz studie str. 22-26).

Úspěchy projektu

  • Městská část Praha 8 na základě stanovení změnila dopravní režim před školou na pěší zónu.

„Proměna ulice před školou v pěší zónu, přátelskou vůči malým i velkým školákům, by byla pro školu výhrou. Pokud se podaří, stanou se od září cesty do naší školy více bezpečnými pro všechny naše žáky. A nejen to. Pěší zóna bude bezpečným prostorem pro shromažďování dětí, bezpečným přístavem pro hry, projekty, výstavy a happeningy, kterými se škola může více otevřít místní komunitě.“ řekla k tomu zástupkyně ředitelky Mgr. Petra Křížová

  • Na druhý pokus se v roce 2021 podařilo pomocí dočasných úprav zkrátit nebezpečné přecházení přes ulici Střelničná u metra Ládví.
  • Rezidenční ulice v okolí školy byly vyznačeny jako zóna 30.