Za nejproblémovější místa označily děti nebezpečnou zatáčku u Medicentra v Kaplanově ulici, křižovatku ulic Gregorova x Augustinova, východ z podchodu v ulici Krejnická i samotný podchod a také přechod a podchod v ulici Blatenská.

Škola připravila pro žáky, rodiče i učitele cyklojízdy a další aktivity na podporu zdravého a šetrného způsobu dopravy. Pro ty, kteří nedisponují jízdním kolem, bylo zakoupeno 5 školních kol z rozpočtu projektu.