Od 11. 9. 2023 je v ulici Pod Žvahovem vyznačen režim školní ulice. Ve dnech školního vyučování v době 7:30–8:00 se úsek od křižovatky s ulicí Ke Hřbitovu až k zastávce autobusu 128 Pod Žvahovem stal bezpečnou zónou pro chodce, cyklisty a koloběžkáře.

Zahájení školní ulice – září 2023

V průběhu projektu Bezpečné cesty do školy se škola velmi aktivně zhostila doprovodných projektů. Vypsala pro děti kreativní soutěž „Bezpečně do školy“, děti společně vyrobily bezpečnostního maskota, v družině vytvářely tematické plakáty, jezdily do školy se speciálně vyzdobenými helmami, ale hlavně se celá škola pilně zapojila do akce Pěšky do školy. Téměř všechny třídy se v celostátní soutěži O třídu, která nejvíce chodí umístily v první desítce, 5. A byla první, 1. B se umístila na krásném třetím místě.

Pro děti byla vyhlášená i kreativní soutěž na téma Bezpečná cesta do školy, která inspirovala Matyho z 2. A k tomuhle videu:

První fáze mapování a dotazníkového šetření probíhala v době uzavření škol z důvodu karantény, přesto jsme dokázali nashromáždit dostatečné množství odpovědí. V září 2020 proběhl u školy dopravní průzkum.

Dopravní studie se bude zabývat těmito místy:

  • ulice Pod Žvahovem – nevhodně umístěné sloupy veřejného osvětlení na úzkém chodníku, parkování na chodníku
  • parkoviště před školou a neoprávněné parkování na chodníku u školy
  • přechod přes ulici Hlubočepská u nádraží Hlubočepy
  • křižovatka Pod Žvahovem x Ke Hřbitovu
  • ulice Pod Žvahovem (nad školou) – příchod dětí od zastávky autobusu
  • Přechod Hlubočepská u Raudnicova domu
  • Křižovatka Pod Žvahovem x V násypu

 

Školní plán mobility se dále bude zabývat nevhodným průchodem pře tzv. Malou Michnovku a optimalizací parkování pro koloběžky.

 

Pracovní skupina BESIP při MHMP schválila k další projektové přípravě sdružený návrh pro úpravy v ul. Pod Žvahovem. Městská část zažádala v lednu 2021 o instalaci stojanů na koloběžky.