Škola se zapojila do programu BCŠ v roce 2010. Školním koordinátorem projektu byl pan ředitel Vít Beran, konzultantkou Barbora Kolárová a projektantem Ing. Květoslav Syrový.

Přípravné schůzky pracovní skupiny byly zahájeny v březnu, v průběhu června škola dokončila mapování a předala finální mapu projektantovi ke zpracování dopravní studie.

Jako opatření na podporu šetrného dopravování žáků nechala škola vybudovat nový přístřešek na kola.

Fotodokumentace z dopravní studie zde.

Úspěchy projektu

  • opatření na podporu udržitelné mobility – klec pro kola
  • rekonstrukce křižovatky K Libuši x Maternova, 2018
  • úprava přechodu ve Vídeňské ulici u zastávky U Tří svatých, 2020