Projekt byl zahájen začátkem dubna 2018 setkáním se zástupci rodičů. Představili jsme hlavní cíle projektu a společně si povídali o cestování do školy. Rodičům jsme představili hlavní zásady zklidňování dopravy a hovořili s nimi o místech, která oni vnímají jako problematická. Nepříjemné místo se nachází na křižovatce ulic Mezivrší a Nad Vinohradem, toto místo se již objevilo jako podnět na portálu Chodci sobě (zde) a patří k akcím vybraným k realizaci v rámci magistrátního programu BESIP.

Jsme rádi, že ke školnímu projektu se připojila i nedaleká mateřská škola Mezivrší. Paní ředitelka MŠ vítá možnost zlepšit dopravní situaci před školkou a zmiňuje, že rodiče často nechávají auta nastartovaná, zatímco jdou děti vyprovodit do školky. Pro pohyb celé skupiny dětí z MŠ představují velký problém chybějící přechody i auta parkující na chodníku.

V červnu škola absolvovala první fázi projektu – žákovské mapování cest do školy a dotazníkový průzkum ohledně dopravních preferencí dětí a rodičů.

Děti také pod vedením dopravního projektanta pomáhaly monitorovat dopravní provoz v okolí školy.

V září se škola zapojila do kampaně Pěšky do školy a připravila pro děti zábavný pěší den. Děti sbíraly razítka na několika stanovištích rozmístěných v okolí školy, třída, která jich měla nejvíce, získala 1000 Kč. „Museli jsme si trochu přivstat, ale stálo to za to!“, komentovali pěší den šesťáci, kteří lákavou cenu vyhráli. Pěšky nebo MHD ten den do školy dorazilo téměř 90 % dětí, ulicí Školní, která ráno obvykle bývá zcela ucpaná, projela jen čtyři auta.

Dopravní studie projektu se věnuje těmto místům

  1. ulice Mezivrší
  2. ulice Školní
  3. křižovatka Ke Krči x Jiskrova a ulice Ke Krči v okolí zastávky MHD U Staré Pošty
  4. křižovatka Ke Krči x Branické náměstí

Z hlediska priorit navrhuje studie postupovat v následujícím pořadí:

ETAPA I: Vyřešení aktuálních problémů u kostela a přecházení v ul. Mezivrší (dočasné úpravy dopravního značení).

ETAPA II: Koordinace s již rozjetými akcemi (akce hluk v Branické ul., stavební řešení přecházení pod školkou přes Mezivrší připravované spol. LABRON, nový přechod u autobusové zastávky Branické nám. v koordinaci s OS Braník).

ETAPA III: Pro stavební úpravy je možné zažádat BESIP – RFD MHMP, termín pro dodání žádosti je únor 2019. Doporučuje se zařadit především akce v ul. Ke Krči, které jsou na důležité sběrné komunikaci. Další možností je příprava projektové dokumentace z investic MČ Praha 4 s možným následným předáním k realizaci z prostředků TSK, rekonstrukci celých ulic (Školní, Mezivrší) se doporučuje připravit ve spolupráci s odborem technické vybavenosti MHMP.

Úspěchy projektu

V prosinci 2019 vzniklo na nejproblematičtějším místě v ulici Mezivrší dočasně vyznačené místo pro překonání komunikace.

V lednu 2021 bylo u školy instalováno 6 stojanů pro kola

Odstranění nelegálně vyznačená parkovací stání v ulici Nad Vinohradem a navrácení chodníku chodcům.